בא- "כל בן נכר לא יאכל בו"

"סיפור לפרשת בא". מספר "כה עשו חכמנו": כיצד בחכמתו הרבה הצליח ר' יהודה בן בתירא לזהות רומאי נוכל ומושחת ולהסגירו לידי חכמים שבירושלים...

"כל בן נכר לא יאכל בו"

מובא מעשה בספר "כה עשו חכמנו":

פעם בר רומאי לר' יהודה בן בתירא ואמר לו: 
"איך כתוב בתורה: 'כל בן נכר לא יאכל' בו ואני עליתי כבר כמה פעמים לירושלים ונמנתי על הקורבן ואכלתי ככל היהודים?" 

התפלא ר' יהודה וכי בעיה בשביל הגוי להשיג בשר בערמה כאן (בנדיבין)?!.., הבין מיד שכנראה הוא מלשין למלכות ויש כאן סכנת נפשות. 

מכיוון שהיה מבוגר, לא יכל לעלות בעצמו ולהזהיר את חכמי ירושלים וגם לא מצא מישהו נאמן שיוכל לסמוך עליו, לכן פנה לגוי ושאל: "מהאליה (חלק בקורבן שלא נאכל) נתנו לך"? 

אמר לו הגוי: "לא", 

אמר לו ר' יהודה בפעם הבאה תבקש רק מהאליה ואל תוותר!

כשעלה שוב אותו הגוי ביקש מהאליה ולא הסכימו לו. 

הוא התעקש ואמרו לו מי הטיפש שאמר לך זאת? ברוגזו השיב "טיפש?! - זה ר' יהודה בן בתירא!!!" 

מיד הבינו שיש סיבה לכך, ולקחו אותו לחכמים ונודע מי הרמאי והרגוהו. 

שלחו לר' יהודה: שלום לך ר' יהודה שאתה בנדיבין ומצודתך (רשת) פרוסה בירושלים (כיון שלא רצו לספר לו מה עשו מפחד המלך) אז הבין ר' יהודה שנלכד הרמאי ברשת שהכין ליהודים....


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏