בא- להוציא את מצרים מתוך עם ישראל

"דבר תורה לפרשת וארא". מדוע רבי יהודה מחלק את עשרת המכות לשלשה חלקים? כפי שאנו אומרים בהגדה של פסח: ר' יהודה היה נותן בהם סימנים: דצ"ך עד"ש באח"ב? הסבר נפלא על הלימוד והאמונה בהכרת ה' וביכולותי מתוך עשרת המכותלא רק למצרים אלא גם ובעיקר לישראל...

להוציא את מצרים מתוך עם ישראל

"כי אין כמוני בכל הארץ"

עשרת המכות

ר' יהודה היה נותן בהם סימנים: דצ"ך עד"ש באח"ב. למה?

דצ"ך - חטיבה ראשונה: "וידעו מצרים כי אני ה'"

עד"ש - חטיבה שנייה: "למען תדע כי אני ה' בקרב הארץ"

באח"ב - חטיבה שלישית: "בעבור תדע כי אין כמוני בכל הארץ"

הסבר:

דצ"ך- מלמד על מציאות ה' בגלל שאמר פרעה: "מי ה' אשר אשמע בקולו, לא ידעתי את ה'..." 

עד שאמרו במכה השלישית: "אצבע אלוקים היא" - המטרה הושגה.


עד"ש - הקב"ה נתן בינה לחיות להבדיל בין יהודי למצרי פרעה לא האמין עד שבדק ומצא והנה לא מת ממקנה ישראל אף אחד... 

פרעה מבין שה' בארץ ואומר: "לכו זבחו לאלוקכם בארץ " - המטרה הושגה.


באח"ב - ברד הוכיח שאש והמים הם לא כוח בפני עצמם, ה' מחליט. 
ארבה הוכיח שהרוח מביאה מה שה' אומר ולא יכולה לקחת ללא רשות. 

חושך הוכיח שהמאורות הם לא דבר טבעי וה' מחליט מתי הם יאירו ומכאן גם המטרה השלישית הושגה: "כי אין כמוני בכל הארץ". 

עד כאן זה היה להוציא את מצרים מתוך עם ישראל, ומכת בכורות הייתה המכה בשביל להוציא את בני ישראל ממצרים...© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏