בא- "מי חייב למי?!"

"מדרש לפרשת בא". התביעה הגדולה של ארץ מצרים נגד בני ישראל לפני אלכסנדר מוקדון הקיסר. ואמרו לו כי בני ישראל חייבים להם את הכסף והזהב שנטלו מהם לפני שיצאו ממצרים ברכוש גדול. ומה ענה להם גביהה בן פסיסא...

"מי חייב למי?!"

"ומושב בני ישראל אשר ישבו במצרים שלושים שנה וארבע מאות שנה"

במסכת סנהדרין מסופר: 

פעם אחת תבעו אנשי ארץ מצרים לדין את בני ישראל לפני אלכסנדר מוקדון הקיסר. ואמרו לו כי בני ישראל חייבים להם את הכסף והזהב שנטלו מהם לפני שיצאו ממצרים ברכוש גדול. 

קם גביהה בן פסיסא, זקן מבני ישראל, שביקש לענות להם על כך. ואמר: אם ינצחוני בדין – תאמרו הם כי זקן פשוט ניצחתם. אך אם אני אנצח אותם – תאמרו להם כי תורת משה ניצחה אתכם...

וכך אמר: "מהיכן יודעים אתם שלקחנו ממכם כסף וזהב?" 

"כתוב במפורש בתורה!" –ענו המצרים. 

אמר להם: "אם כך אביא להם ראיה מפורשת בתורה, שלא שילמתם שכר עבודה לששים ריבוא מבני ישראל שעבדו אצלכם כפועלים בפרך שנאמר: "ומושב בני ישראל אשר ישבו במצרים שלושים שנה וארבע מאות שנה"...

נבהלו המצרים מתשובתו ונמלטו במהרה...© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏