וארא- יסודות האמונה ממכות מצרים

"וורט לפרשת וארא" "למה היה צריך 10 מכות"?! (בשביל שאם ישאלו את המצריים אח"כ איך היה? הם יגידו 10...) המכות לא היו בשביל פרעה אלא בשבילנו "העושה לנו נסים נקמה בפרעה" הנסים היו בשבילנו ותוך כדי זה גם נקמה בפרעה...

יסודות האמונה ממכות מצרים

"למען שיתי אותותי אלה בקרבו"

חלוקה של עשרת המכות 7 בפרשה הזו 3 בפרשת בא = 3

המהר"ל בספר גבורות ה' פרק ג': 
החלוקה היא לקיים מה שנאמר בפרשת בחוקותיְ: "ויספתי ליסרה אתכם שבע על חטאותיכם"

התורה ציוותה לזכור את יציאת מצרים בכל דבר: ק"ש, ציצית, תפילין, שבת, פסח...

הבעש"ט מבאר: 
כל יסודות האמונה וכל התשובות לכל השאלות של האדם במהלך החיים טמונות ביציאת מצרים.

לשם מה הביא ה' 10 מכות?!
(בשביל שאם ישאלו את המצריים אח"כ איך היה? הם יגידו: "היה 10!..."...) 

המכות לא היו בשביל פרעה אלא בשבילנו "העושה לנו נסים נקמה בפרעה" הנסים היו בשבילנו ותוך כדי זה גם נקמה בפרעה...

למדנו מהמכות - את יסודות האמונה:

דם -      שה' שולט על במים
צפרדע - שה' שולט על באוויר
כינים -   שה' שולט על ביבשה
ערוב -   שה' שולט על מזג האוויר
דבר -    שה' שולט על חיותם של החיות
שחין -   שה' שולט על בגוף
ברד -    שה' שולט על חוקי הטבע
ארבה -  שה' שולט על הרוח
חושך -   שה' שולט על מאורות השמים 
בכורות - שה' שולט על חיי האדם

יוצא איפה, שבני ישראל הנמצאים בתוך טומאת מצרים מקבלים שיעור באמונה בטרם היותם לעם... 


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏