וארא- שלשה ימים לצמיתות

"רעיון לפרשת וארא".כיצד אמר משה שההליכה היא לצמיתות, בעוד שידע שזה לא לשלשה ימים בלבד?! תשובתו של הרמ"א (ר' משה איסרליש): שבכוונה תחילה נהג משה כך - שינה משה מן האמת, כדי שתהיה זו מידה כנגד מידה...

שלשה ימים לצמיתות

"דרך שלושת ימים נלך במדבר"

נשאלת השאלה:
מדוע לא אמר משה לפרעה שההליכה היא לצמיתות, והרי למעשה משה ידע שזה לא לשלשה ימים בלבד?!

והתשובה היא:
אלא אומר הרמ"א (ר' משה איסרליש): בכוונה תחילה נהג משה כך, שאילו היה מבקש לשחררם לגמרי, היה פתחון פה לפרעה למלט עצמו מן העונשים הכבדים. 

שהרי זה הפסד כספי עצום לשחרר 600,000 עובדי כפייה, אבל כשביקש משה בקשה צנועה של שלושה ימים ובכל זאת מסרב פרעה, משמע שהוא מלך עריץ ואכזר, וראויים הוא ועבדיו לעונשים כבדים = לעשרת המכות...


ולמעשה שינה משה מן האמת, כדי שתהיה זו מידה כנגד מידה: 
כשם שפרעה בא בפה - רך ושיעבד אותם עבודת פרך, 
כך משה בא בשלשה ימים ובפועל רוצה הוא לשחרר אותם לגמרי...
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏