וארא- חלוקת המכות לסימנים

"פרשת וארא דבר תורה קצר". המעמיד את יסודות האמונה בה'. לשם מה היה רבי יהודה נותן בהם סימנים: דצ"ך עד"ש באח"ב?. מכת בכורות הייתה להוציא את ישראל ממצרים ולכן בפועל היה מספיק לתת רק את מכת בכורות בכדי שפרעה ישחרר את בני ישראל, לשם מה אם כן הביא הקב"ה עשר מכות?!...

חלוקת המכות לסימנים

"וַיְדַבֵּר ה' אֶל מֹשֶׁה וְאֶל אַהֲרֹן וַיְצַוֵּם אֶל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְאֶל פַּרְעֹה מֶלֶךְ מִצְרָיִם לְהוֹצִיא אֶת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל מֵאֶרֶץ מִצְרָיִם"

המכות לא באו רק להעניש אלא ללמד את יסודות האמונה בה'.

ר' היה נותן בהם סימנים: דצ"ך עד"ש באח"ב.

למה הסימנים? מהי החלוקה? 
החלוקה הייתה לומר שבכל סט הייתה התראה תחילה. דהיינו במכת דם, ערוב וברד הייתה התראה לפרעה טרם המכה.

דצ"ך - ההתראה הראשונה ה' אומר למען ידעו כי אני ה'. 

מכה ראשונה דם ביאור = אלוה של מצרים. 
בצפרדעים - פרעה אומר העתירו לה' ויסר מעלי, 
ולבסוף בכינים אצבע אלוקים היא - המטרה הושגה. 

פרעה שאמר לא ידעתי את ה' כעת מבין: אצבע אלוקים היא.


עד"ש - בהתראה למען תדע כי אני ה' בקרב הארץ = השגחה פרטית. 

ערוב - החיות ממושמעות.
דבר - ה' קובע מי יחיה ומי ימות מהבהמות... "הירא את דבר ה'...
שחין - שליטה מלאה בבריאותם של החיות והאדם... 

פרעה צועק: "לכו זבחו לאלוקיכם" - המטרה הושגה. 

כולם יודעים שהשגחת ה' פרוסה ההבדל בין עמי ובין עמך.


באח"ב - להורות שאין מזלות. 

ברד - היו עננים מים ואש השמים לא נראים. 
ארבה כיסה את עין הארץ - לא רואים את השמים... 
חושך - לא רואים כלום... 

מכת בכורות הייתה להוציא את ישראל ממצרים ולכן בפועל היה מספיק לתת רק את מכת בכורות בכדי שפרעה ישחרר את בני ישראל. 

אך להוציא את מצרים מישראל = את הטומאה והשחיתות של מצרים מעם ישראל, היה דרוש עוד 9 שלבים כפי הסימנים של ר' יהודה...


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏