אזכרה- השקעה לטווח ארוך

"אזכרה סיפור עם מוסר השכל". מה לעשות עם הכסף שלי? "במה הכי נכון לי להשקיע?" שאלות אלו הם "השאלות הנפוצות ביותר" שהישראלים שואלים בשנים האחרונות. אין בכוונתינו במאמר זה לשמש כיועצים פיננסיים, אבל נוכל להביא לידיעתכם מה עשה מונבז המלך - בנה של הלני המלכה, אולי נלמד ממנו במה באמת כדאי להשקיע... מתאים כ- "דרשה לאזכרה ביום השלושים"

השקעה לטווח ארוך

במה כדאי להשקיע?


"מה לעשות עם הכסף שלי? במה כדאי לי להשקיע?" שאלות אלו נהפכו ל- "השאלות הנפוצות ביותר" שהישראלים שואלים בשנים האחרונות. 

אינני יועץ פיננסי, אבל אוכל להביא לידיעתכם מה עשה בנה של הלני המלכה, שאף הוא הפך למלך ונקרא בשם כל: "מונבז המלך". 

מונבז המלך היה מזרע החשמונאים, ומסופר עליו שבתקופת כהונתו כשמלך מצא אוצרות אדירים שהשאירו קודמיו באוצרות הממלכה. 

הוא ראה את מצוקת האנשים שחיו תחת ידו, ריחם עליהם ועשה מעשה לפתרון הפערים החברתיים. 
מה עשה? 
הוציא את כל הרכוש שנאסף ובזבז אוצרותיו ואוצרות אבותיו וכלכל את העניים בהם. 

והנה הגיעה שנת בצורת קשה, גשם לא ירד ומשבר כלכלי פקד את העולם. המצב הקשה הורגש בכל פינה. אמרו לו מכריו: "אבותיך הוסיפו על אוצרות אביהם, ואתה מבזבזם"?! 

לכאורה שאלה קשה וכנה שאלוהו. 

מונבז לא התבלבל וענה להם בקור רוח ומתוך אמונה אמיתית וכך אמר להם: 
"אבותיי גנזו למטה ואני גנזתי למעלה, אבותיי גנזו לאחרים, שנאמר: "ועזבו לאחרים חילם", ואני גנזתי לעצמי, שנאמר: "ולך תהיה צדקה". 

לימד אותם מונבז המלך היכן ההשקעה הכדאית ביותר שמניבה פירות לאורך זמן... 

הגמרא במסכת גיטין דף מז. מביאה: 
"ריש-לקיש הניח לבניו קבא דמוריקא, קרי אנפשיה (תהלים מט, יא): "ועזבו לאחרים חילם". 

פירוש הדברים:
שכאשר הרגיש ריש לקיש שעומד הוא להיפטר מן העולם, בדק מה נשאר לו בבית ומצא בארון המטבח כ- 650 גר' של כורכום מיד בכה ואמר: זה מה שהתכוון דוד המלך בתהילים "ועזבו לאחרים חילם". 

יכולתי לעשות בזה עוד מצווה, לא חבל?! זו הסתכלות אמיתית... 

כמה אנשים השקיעו את כל כספם בהבלים? חסכו מפיהם, מפי ילדיהם ולא נתנו לעני רעב וכל זאת כדי לבנות בתים מפוארים ויש בניהם כאלו שלא זכו אפילו להיכנס אליהם... 

לא נשאר להם כלום - לא בעולם הזה ולא בעולם הבא... 

הבה לא נהיה כמותם...

© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏