וארא- דצך עדש באחב

"חידוש של האברבנל לפרשת וארא" לשאלה: לשם מה נדרשו סימנים? כל מספר פלאפון יש לו 10 מספרים? מה הבעיה לזכור?! ותשובתו הנפלאה: איך מצליח ה' להחדיר אמונה בכל הרבדים במצרים ניתן ללמוד מהסימנים של ר' יהודה: היה נותן בהם סימנים: דצ"ך עד"ש באח"ב...

דצ"ך עד"ש באח"ב

"בזאת תדע כי אני האלוקים"

בפרשת השבוע יש את שבע המכות הראשונות, מתוך עשרת המכות. 

ובפרשת בא עוד שלוש מכות (בא=3). 

ר' יהודה היה נותן בהם סימנים:  דצ"ך עד"ש באח"ב.


נשאלת השאלה:
לשם מה נדרשו סימנים? כל מספר פלאפון יש לו 10 מספרים? מה הבעיה לזכור?!

אומרים בתור מליצה: 
מכות בלי סימנים זה לא מכות...

כלי יקר בשם האברבנל מבאר: 
כדי להחדיר אמונה בכל אחד משלושת סוגי האנשים שהיו במצרים:

1. כאלו שאמרו שאין אלוקים - כנגדם היו שלשת המכות הראשונות: דצ"ך

דם- שליטה באלילים. 
צפרדע- שליטה בחיות. 
כינים - שליטה של הקב"ה בגודל של פחות משערה.


2. לכאלו שאמרו שיש אלוקים רק הוא לא משגיח על שפלים - על חיות ובני אדם כנגדם הביא ה' סידרה של עד"ש

ערוב- שליטה בחיות. 
דבר- שליטה בחיי החיות 
שחין- שליטה בבני אדם.


3. לכאלו שהאמינו שיש אלוקים והוא מתעסק עם שפלים אבל אין לו אפשרות לשנות מהטבע... כנגדם סידרה של באח"ב

ברד - משליט סדר גם באש ומים. 
ארבה- משליט סדר גם במעופפים וביבול. 
חושך- שולט במאורות. 
בכורות- שולט בחיי אדם.

תגובת ה' בכל אחת מהמכות תואמת אף היא את דעת האברבנל:

1. "בזאת תדע כי אני האלוקים" - לאלו שאמרו שאין אלוקים.

2. "בזאת תדע כי אני ה' בקרב הארץ" - לכאלו שאמרו שיש אלוקים רק הוא לא משגיח על שפלים.

3. "בזאת תדע כי אין כמוני בכל הארץ" - לכאלו שהאמינו שיש אלוקים והוא מתעסק עם שפלים אבל אין לו אפשרות לשנות מהטבע...© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏