וארא- למה אנשים כפויי טובה?

"משל מליצי לפרשת וארא". הייתכן הכרת הטוב לדומם?! אם מדובר בבן אדם שעשה לי טובה והחזרתי רעה נו... ברור - שחיתות. אבל ליאור ולחול?! מה הם כועסים עלי?! וכי יש להם את האפשרות לכעוס או להיפגע?! והרי מים זרמו והתחלפו להם מזמן... והעפר עף ברוח?!... ובכלל "למה אנשים שגמלנו להם טובה הופכים להיות שונאים שלנו?" תשובתו של החתם סופר זצ"ל מתוך מעשה שהיה... וסיפור מליצי לקינוח...

למה אנשים כפויי טובה?

"אמור אל אהרן"

 משה נותן לאחיו - אהרון הכהן לבצע  את שלשת המכות הראשונות.

 בשני המכות הראשונות "משה לא יכול להכות את היאור", מדוע?

 רש"י מבאר:

לפי שהגן היאור על משה כשהושלך לתוכו, לפיכך לא לקה על ידו לא בדם ולא בצפרדעים ולקה על ידי אהרון.

 ובשלישית הוא לא יכול כיוון שיש לזרות חול, וזהו אותו החול שעזר לו לטמון את המצרי... - משום הכרת הטוב!

 וכדברי רש"י: "בור ששתית ממנו אל תזרוק בו אבן!" 

 

 

נשאלת השאלה:

הייתכן הכרת הטוב לדומם?

 אם מדובר בבן אדם שעשה לי טובה והחזרתי רעה נו... ברור - שחיתות.

 ואם אינני מחזיר טובה - זה גם לא בסדר.., אבל ליאור ולחול?

 

מה הם כועסים עלי?! וכי יש להם את האפשרות לכעוס או להיפגע?! והרי מים זרמו והתחלפו להם מזמן... והעפר עף ברוח...?!


תירוץ של הרב דסלר: 

באמת אין להם את האפשרות להיפגע, השאלה היא אתה איזו מידה קנית אתה

מה רכשת בזה שהיית כפוי טובה כלפי משהו... לא כי הם 'צריכים' את זה, אלא אתה - כדי שלא תשחית את מידותיך...

לצערנו היום אנחנו רואים את כפיות הטובה אצל הילדים שלנו - הם לא מבינים שעשית להם טובה, הם מבינים שאתה חייב להם... 

ולמה?

 כי גם אנחנו לא יודעים להודות בבית על מה שהאישה עשתה בשבילנו... כי מגיע לנו... כי גם אני עובד בשבילה...

 

ירדת מאוטובוס - תגיד תודה לנהג. יצאת מהקניון - תגיד תודה לשומר

 

אורח טוב - אומר כמה טרח בעל הבית בשבילי אורח רע - מה בסך הכל אכלתי - חתיכת עוף?!.. הוא מגמד את הטרחה כדי לא להיות חייב... 

 

מה זה "אסיר תודה"? 

 

אדם שעשו לו טובה הוא כעת אסיר לזה שעשה לו - אבל יש כאלה לא רוצים להיות כבולים ומעדיפים לכפור בטובה עד שלבסוף הם כופרים בה'

 

לומדים מפרעה בהתחלה "אשר לא ידע את יוסף" ולבסוף "לא ידעתי את ה' וגם את ישראל לא אשלח" - "אדם שכופר בטובת חברו סוף שיכפור בטובתו של מקום"...

 

לא פעם זה שמרגיש אסיר תודה עושה לנו רעה על מנת להשתחרר מזה...

 

סיפור עם החתם סופר:

היה אחד שעשה הרבה צרות לחתם סופר, אז הוא אמר: "אינני זוכר שעשיתי לו כל כך הרבה טובות שהוא מצער אותי כך"... 

 

לא פעם שמלווים למישהו כסף ואין לו להחזיר הוא הופך להיות שונא על מנת להשתחרר מהכרת הטוב...

 

ר' ירוחם ממיר מלמד אותנו כלל חשוב: 

לא פעם עשינו טובה למישהו והוא רוצה להחזיר ואנחנו לא מאפשרים לו - זה לא בא מצד חיובי אלא להפך, זו מידה שלילית! - אנחנו רוצים שהוא יישאר חייב לי...

 

אנחנו צריכים ליצור לו הזדמנות להחזיר לנו...

 

זה בדיוק מה שקרה עם פרעה - לא רק שלא הכיר אלא שיעבד את בניו של יוסף.

 

הנביא ישעיה: "ידע שור קונהו וחמור אבוס בעליו, ישראל לא ידע עמי לא התבונן"

 אומר חובת הלבבות: מי שאין לו הכרת הטוב - אין לו צורת אדם...

 הבעל שם טוב: 

"ואתה קדוש יושב תהילות ישראל" הקב"ה משתוקק לתפילותיהם של בני ישראל זו הכרת הטוב - אדם שלא מברך לא מתפלל אין לו הכרת הטוב...

 

סיפור מליצי הממחיש זאת:

 אחד הולך ברחוב ונופל עליו מקרר.

 מישהו צועק לו עצור! וזה נוחת 5 ס"מ ממנו - לא קורה לו כלום.

 מגיע מלאך ואומר לו: "אני המלאך ששומר עליך!

 הוא נותן למלאך סטירה ושואל: "אם אתה שומר עלי איפה היית כשהתחתנתי?!"...

 

הבה נכיר טובה ולא נזרוק אבן לבור ששתינו ממנו - לבל נשחית את מידותינו...

 


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏