שמות- "רעיונות לפרשת שמות"

"פרשת שמות רעיונות". ביאורו של האור החיים לשאלה מדוע ציווה ה' את עם ישראל לגנוב את דעת פרעה ולומר שהולכים רק לשלשה ימים? ושישאלו את כליהם?... משה זכה לקבל את התורה בזכות הענווה שהייתה לו וכן זכה הר סיני שתינתן עליו התורה בזכות הענווה שלו על פני ההרים האחרים...

"רעיונות לפרשת שמות"

"ועתה נלכה דרך שלשת ימים במדבר"

אור החיים שואל: 
מדוע ציווה ה' את עם ישראל לגנוב את דעת פרעה ולומר שהולכים רק לשלשה ימים? ושישאלו את כליהם?

והוא מתרץ: 
מידה כנגד מידה
כשם שפרעה בא אל עם ישראל בפרך = פה רך ורק אח"כ באה עליהם הרעה (פרך אמיתי) אף כאן ציווה ה' שתהיה מידה כנגד מידה שעם ישראל יפנו תחילה למצרים בפה רך ורק לאחר מכן תבוא עליהם שלמות הרעה.


------------------


"מי אנכי כי אלך לא פרעה.. וזה לך האות.. תעבדון את האלוקים על ההר הזה"

משה זכה לקבל את התורה בזכות הענווה שהייתה לו וכן זכה הר סיני שתינתן עליו התורה בזכות הענווה שלו על פני ההרים האחרים. 

וזהו שאמרו במשנה (אבות א,א): 
"משה קיבל תורה מסיני". ולכן שכשאמר משה מי אנוכי כי אלך אל פרעה? 

אמר לו ה': וזה לך האות רצה לומר: "זה לך האות" - זו הענווה בעצמה היא האות שאתה זוכה להוציאם ולקבל התורה

והראיה לזה: 
"בהוציאך את העם ממצרים תעבדון את האלוקים על ההר הזה" ומהסיבה שזה ההר גם אתה זוכה...


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏