שמות- מהי "אהבת ישראל"?

"סיפור חסידי לפרשת שמות" מדוע ביקש ה' משה רבנו לחלוץ את נעליו?! מהם התכונות הדרושות ממנהיג? ובפרט ממנהיג של עם ישראל?... סיפור נפלא המבאר שמי שלא יודע מה כואב לחברו - סימן שאין לו "אהבת ישראל"!

מהי "אהבת ישראל"?

"של נעליך מעל רגליך"

נשאלת השאלה:
מהו הציווי של השלת הנעליים הרי אנו היהודים לא חולצים נעליים כשנכנסים לבית הכנסת?! (בשונה מבני דודנו הישמעאלים) אם כן מדוע ה' מצווה את משה לחלוץ נעליו?!

והתשובה לכך היא:
משה היה צריך להתמנות כמנהיג על בני ישראל. הוא נמצא במדבר בנעליים המגנות עליו מחום החול ומקוצים וברקנים. 

ה' מבקש ממנו לחלוץ את נעליו כיוון שמנהיג של עם ישראל צריך להרגיש את הצער שמרגישים אחיו ורק כך יוכל להתגייס וללכת ולהוציאם ממצרים.

סיפור נפלא שימחיש זאת: 

פעם אחת הלך אדמו"ר אחד ועבר ליד בית-מרזח והנה הוא שומע את אחד השיכורים שואל את חברו: "איון תגיד, אתה אוהב אותי?" 

"בטח שאני אוהב אותך" - השיב חברו. 

שוב הקשה אותו שיכור: "אם אתה אוהב אותי תגיד לי מה כואב לי"? 

איון היה מופתע ואמר: "מהיכן עלי לדעת מה כואב לך וכי אני רופא?!" 

אמר אותו שיכור לחברו: "אם אתה לא יודע מה כואב לי - סימן שאתה לא אוהב אותי..."

הלך הרבי לבית המדרש כינס את תלמידיו ואמר להם: 

"היום למדתי אהבת ישראל מגוי..."

לא מספיק לטפוח על שכם חברי ולתת לו חיזוקים אלא גם כשכואב לו לדעת מה כואב לו ולנסות לעזור לו כמה שרק אפשר על מנת להפחית את הכאב...

סיים הרבי: 
מי שלא יודע מה כואב לחברו - סימן שאין לו "אהבת ישראל".

ה' מבקש ממשה לפני שהוא ממנה אותו מנהיג על עם ישראל לדעת לכאוב את כאבם.© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏