שמות- "וראך ושמח בליבו"

מנהיג למרות שהוא קטן ממנו. מהו השכר על מעשה אצילי שכזה? נתן לו הקב"ה את האורים והתומים = והיו על ליבו תמיד, וכל מי שתהיה לו שאלה יבוא לאהרון וישאל. מי צריך לשאול את אהרון שמשה נמצא?! ביאור נפלא...

"וראך ושמח בליבו"

אהרון הכהן מפרגן לאח שלו שהוא יהיה מנהיג למרות שהוא קטן ממנו. 

כשכר על מעשהו נתן לו הקב"ה את האורים והתומים = והיו על ליבו תמיד, וכל מי שתהיה לו שאלה יבוא לאהרון וישאל.


נשאלה השאלה: 
הרי כל עוד משה חי אף אחד לא ישאל את אהרון, ומשה לא צריך אורים ותומים, אם כן - מהו השכר בזה?! 

האם חלילה עשו ממנו צחוק?!


והתשובה היא: 
הקב"ה לא יכל לתת לו שכר בעולם הזה על מעשה כל כך אצילי, ולכן נתן לו את האורים ותומים – אין לי מה לתת לך, אבל תמשיך לפרגן...

שמשה ימשיך להנהיג ואותו ישאלו שאלות ואתה תפרגן - זה עושה לי נחת...© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏