וארא- משה ואהרון שקולים היו?!

"וורט קצר לפרשת וארא". משה ואהרן שקולים היו. שאלתו של ה"חוזה מלובלין": הכיצד ייתכן ששני אנשים יהיו בדיוק באותה הדרגה?! ותשובתו הנפלאה תוך השוואה לאברהם אבינו ולמאמר חז"ל: "גדול מה שנאמר במשה ואהרון, ממה שנאמר באברהם"...

משה ואהרון שקולים היו?!

"הוא אהרן ומשה"

במדרש רבה מובא כי, משה ואהרן שקולים היו. 

ה"חוזה מלובלין" שואל:
הכיצד ייתכן ששני אנשים יהיו בדיוק באותה הדרגה?!

אלא משיב ה"חוזה": 
על פי הנאמר בגמרא במסכת חולין: "גדול מה שנאמר במשה ואהרון, ממה שנאמר באברהם. 
שאברהם אמר "ואנכי עפר ואפר" ואילו משה ואהרן אמרו על עצמם "ונחנו מה".

פירוש הדבר:
שמשה ואהרן הגיעו לדרגת ביטול גבוהה יותר מאברהם אבינו! 

אברהם אבינו אמר על עצמו ואנוכי עפר ואפר – גם עפר הוא משהו. ואילו משה ואהרן הישוו עצמם לכלום: "ונחנו מה".


ואם כן,  סיים ה"חוזה": 
כאשר האדם הוא משהו, ואפילו קטן ולא חשוב – כעפר ואפר, לעולם אינו יכול להשתוות עם חברו ולהיות עמו באותה מעלה בדיוק. 

אולם, כאשר שני אנשים אומרים על עצמם "אנחנו כלום" בזה אפשר שיהיו שקולים...


  

© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏