שמות- כשיש הבדלה ה' מקדש!

"סיפור קצר לפרשת שמות". אם נעשה הבדלה מהגויים - הקב"ה יקדש אותנו, אך אם לא נעשה קידוש לעצמנו, הקב"ה ידאג שהגויים יבדילו אותנו מהם... ברגע שעם ישראל מתקרבים לגויים, נותנים את 'עצמם' לגוי בשמם, לבושם ולשונם, הרי שהגויים יכולים לבוא ולכלות בנו... כך זה בכל הדורות ובימנו אנו...

כשיש הבדלה ה' מקדש!

"ותמלא הארץ אותם – ויקם מלך חדש... אשר לא ידע את יוסף"

גדולתו של עם ישראל טמונה בייחודיות שיש לו.

סיפור נפלא הממחיש זאת: 

הצאר ניקולאי הלך ברחוב ברוסיה וראה יהודי עם זקן ופאות בלבוש מסורתי. שאל לפמלייתו מי זה? אמרו לו זה יהודי! 

אמר להם - שיגיע אלי לארמון, אני רוצה לראות אותו מקרוב... מיד נתנו לו כרטיס להיכנס בארמונו של הצאר.

כשהגיע לביתו וסיפר למכריו הגויים על רצונו של הצאר לראותו, מיד החלו להסביר לו שאין זה יאה להגיע לצאר בלבוש כזה... 

לך וקנה לך מכנס ג'ינס וחולצה זוהרת... גלח את הזקן והפאות ותרָאֶה טוב, שהרי פגישה עם הצאר זוהי פגישה חשובה... 

עשה כדבריהם ולאחר כמה ימים נכנס לצאר. 

ראה אותו הצאר ושאל אותו- סליחה? מי אתה?! 

אמר לו היהודי – אני אותו אחד שראית ברחוב וביקשת שאבוא אליך... 

אמר לו הצאר: כמוך יש לי כאן הרבה, רציתי לראות את האדם ההוא שראיתי עם זקן ופאת ולבוש מיוחד, זה סיקרן אותי... לך מכאן!

כל ייחודיותו של עם ישראל הוא בזה שהם מובדלים ומופרשים מן הגויים, וכל הצרות שפוגשות אותנו הם בעטייה של הקירבה לגויים והתחקות אחר מעשיהם.

משל לה הדבר דומה: 

אילו העץ לא היה נותן את עצמו לברזל (ממנו עושים כת לגרזן), הרי שלא היו יכולים לכרות אותו...

כן הוא הנמשל: 

ברגע שעם ישראל מתקרבים לגויים, נותנים את 'עצמם' לגוי בשמם, לבושם ולשונם, הרי שהגויים יכולים לבוא ולכלות בנו... כך זה בכל הדורות: 

במצרים – "ותמלא הארץ אותם" מיד ויקם מלך חדש על מצרים. 

בימי אחשוורוש - אכלו מסעודתו של אותו רשע, מיד ניסו לחסל אותם... 

וגם בימינו אנו - ככל שאנו מנסים להתרפס לגויים האיום מאיראן ושכנינו מסביב הופך למוחשי יותר ויותר.

אם נעשה הבדלה הקב"ה יקדש אותנו, אך אם לא נעשה קידוש לעצמנו, הקב"ה ידאג שהם יבדילו אותנו מהם...

(מעובד משיחתו של הרב שלמה לוינשטיין)


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏