שמות- כוחו של מי גדול יותר

"סיפור קצר לפרשת שמות". מספר "וקראת לשבת עונג" הממחיש בצורה נפלאה את ההבדל בכוח, בין הקב"ה לשאר אלילים. שבשעה שנגלה ה' למשה בסנה הסתיר פניו, אבל בשעה שראה את הנחש לא הסתפק משה בהסתרת פניו אלא נס מפניו, הייתכן?!...

כוחו של מי גדול יותר?

"וישליכהו ארצה ויהי לנחש וינוס משה פניו"

פעם פנתה נכרית אחת לרבי יוסי ואמרה: "אלוהי גדול מאלוקיך!" 

"ומהיכן את יודעת על גדולת אלוהיך?" שאל ר' יוסי.

אמרה לו: "מתורתכם אני אומרת כן,שהרי בשעה שנגלה אלוקיכם למשה בסנה הסתיר פניו, אבל בשעה שראה את הנחש – שהוא אלוהינו – לא הסתפק משה בהסתרת פניו אלא נס מפניו... 

הרי לך הוכחה שאלוהי גדול מאלוקיכם!"...

ענה לה רבי יוסי: 
"בשעה שנגלה הקב"ה למשה – לאן היה בורח? לקצה הארץ? לשמים? והרי ה' מלא כל הארץ כבודו! לפיכך הסתיר פניו. 

אולם כאשר ראה את אלוהיך, כיון שהתרחק ממנו שתיים או שלש פסיעות שוב לא היה יכול להזיקו... 

הזה כוחו של אלוהיך?!...


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏