שמות- התנהלות ניסית במצרים

"משל קצר לפרשת השבוע פרשת שמות" כתשובה לשאלה של האבן עזרא: מדוע לא הזכירה התורה את הנס שיוכבד ילדה בגיל 130? הרי זהו נס גדול יותר משל שרה שילדה בגיל תשעים ושם הכתוב מציין זאת באריכות?!...

התנהלות ניסית במצרים

 

"וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי"

 

מי זו בת לוי?

 

רש"י מבאר:

כי זוהי יוכבד שהייתה בת מאה שלושים, שחזרה והפכה לנערה וילדה את משה ואהרן.

 

לעומתו מקשה האבן עזרא:

מדוע לא הזכיר הכתוב את הנס שזה שיוכבד ילדה בגיל 130? הרי זהו נס גדול יותר משל שרה שילדה בגיל תשעים?!

 

המגיד מדובנא מבאר זאת בדרך משל למה הדבר דומה:

 

פעם אחת ישבו עניים בחבורה ופתחו בשיחה על מצבם הקשה, ועל הירידה הגדולה שחלה במתן צדקה. "אפילו העשיר הגדול כבר לא נותן מאומה" – שח אחד מהם לחבריו.

 

"אינני יודע על מה אתם מדברים?!" – הגיב אחד מהם – "כשאני עברתי בבתים, כולם נתנו לי ביד רחבה?"

 

"מתי היה זה?" פצחו כולם פה אחד...

 

"בפורים!". השיב מיד...

 

"אם כך אין זו ראיה! - גיחכו כולם - שהרי בפורים כל אחד מרבה במתנות לאביונים...

 

כן הוא הנמשל בעניינו:

 

בזמן שרה, ללדת בגיל תשעים, זה היה נס עצום... אך במצרים היו מלומדים בכל כך הרבה ניסים, "שישה נולדו מכרס אחת" כך שכלל לא היה חריג ללדת בגיל מאה שלושים...

 

לכן לא הזכיר הכתוב את הנס שיוכבד ילדה בגיל 130 כל ההתנהלות הייתה ניסית...
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏