שמות- דווקא ירא שמים עדיף!

"סיפור לפרשת שמות". כשפרעה מצווה "כל הבן היילוד היאורה תשליכוהו" מדוע המיילדות אינן עוזבות לאלתר את משרתן?! ולו זו בלבד אלא נשארות ומסכנות את נפשן?! סיפור על רעיון נפלא שמצא החפץ חיים בפרשת השבוע, כאשר נשאל שאלה...

דווקא ירא שמים עדיף!

"ותיראנה המיילדות את האלוקים ולא עשו כאשר דיבר אליהן מלך מצרים..."

הרב רובנשטיין מביא בספרו סיפור נחמד:

אל החפץ חיים הגיע אחד מתלמידיו ואמר לו כי אחת הקהילות בליטא הזמינה אותו לכהן כרב קהילה, אולם ירא הוא לקבל על עצמו משרה כה חשובה, מחשש שמא ייכשל ויורה או יפסוק שלא כדין.
 
בני הקהילה אינם מרפים ממנו, וחוזרים ומבקשים ממנו לקבל את המשרה החשובה.

"ודאי שעליך לקבל את המשרה"! - ענה החפץ חיים. 

וההוכחה לכך, היא מפרשת שמות: פרעה מבקש מהמיילדות העבריות להמית כל בן שייולד, ומעידה התורה שהמיילדות יראו את האלוקים ולא עשו כדברי פרעה. 

מדוע המיילדות לא פורשות מתפקידן לאחר שנתבקש מהן כזה תפקיד? 

אלא, דווקא משום שהן יראות את ה' הן לא עזבו את תפקידן זה, כי חששו שתבואנה מיילדות אחרות, שישמעו בקול פרעה וימיתו את הילדים...

כך גם ברבנות, דווקא משום שהנך ירא שמים, ודואג אתה לבני הקהילה שלא ייכשלו בפסק שאינו הגון, עליך לקחת את המשרה לעצמך, כי מי יודע מי יבוא במקומך?...© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏