ויחי- אחד שבית אבא חסר לו...

"וורט לפרשת ויחי". כיצד שוב יעקב אבינו מעדיף את אפרים לפני מנשה?! ועוד, אם כבר אתה חושב שלאפרים מגיע להיות בימין, תחליף את המקומות?! ותירוץ נפלא המסביר את מחשבתו של יעקב...

אחד שבית אבא חסר לו...

 

"שיכל את ידיו כי מנשה הבכור"

 

שתי שאלות:

איך יתכן שיעקב שחווה על בשרו ראה מה הפליה בין הבנים עושה... וראה איך שמכרו האחים את בנו אהובו בגלל העדפתו של יוסף מיתר אחיו, כיצד שוב הוא מעדיף את אפרים לפני מנשה?!

 

ועוד, אם כבר אתה חושב שלאפרים מגיע להיות בימין, תחליף את המקומות?!

 

ותירוץ נפלא:

אלא יעקב שואל את יוסף: "מה שמו של הראשון" - מנשה, "למה קראת לו כך"? "כי נשני אלוקים ... ואת בית אבי - ה' השכיח ממני את בית אבי כשהייתי במצרים"...

 

ממשיך יעקב ושואל: "ולמה קראת לשני אפרים?" - "כי הפרני אלוקים בארץ עניי". אמנם ה' יפרני אבל בארץ עניי... "קשה לי בלי בית אבא!" עונה יוסף.

 

אומר יעקב ליוסף: "אני מעדיף לשים את היד שלי לא על אחד שמסמל את השכחה של בית אבא, אלא על אחד שבית אבא חסר לו...

 

ובאמת מאפרים יצא יהושע שאהבת בית אבא = ארץ ישראל הייתה בו ב'גנים' והוא הכניס את בני ישראל, לארץ - ישראל, בעוד ששבט מנשה בחר להישאר (בחציו) מחוץ לגבולות הארץ, עם השבטים של ראובן וגד...

כמה השם משפיע גם לעתיד...

 

ומדוע שיכל את ידיו, הרי תתכן קנאה (שמובילה לשנאה. ההבדל בין קנאה לשנאה זו אות אחת)?!

 

אלא יעקב דווקא חשש מקנאה, ולכן שיכל את ידיו בשעה ששני הנכדים מרכינים את הראש ולא מבחינים בכך, שאילו החליף את המקומות מיד היו שמים לב...© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏