ויחי- ילדים חכמים ובעלי מידות

"שיעור לפרשת ויחי" על פשר הברכה של יעקב "בך יברך ישראל - ישימך אלוקים כאפרים וכמנשה". היה לו לומר רק ישימך אלוקים כאפרים שהוא היה בן תורה - איזה אבא רוצה בן שיהיה עסקן או פוליטיקאי כמנשה?! ביאור נפלא המתובל במסרים נפלאים משיעורו של הרב ברוך רוזנבלום שליט"א

ילדים חכמים ובעלי מידות

 

"ישימך אלוקים כאפרים וכמנשה"

 

אפרים - היה צמוד ליעקב - בן תורה אמיתי.

מנשה - עסקן פוליטי צמוד לאבא יוסף.

 

מדוע מברך יעקב את כל עם ישראל שיברכו את בניהם מכל הדורות "ישימך אלוקים כאפרים וכמנשה" היה צריך לומר 'ישימך אלוקים כאפרים' (=שיהיה הבן גדול הדור), אבל מי רוצה שהבן שלו יהיה פוליטיקאי?!


אפילו אם הילד הזה יהיה ירא שמיים הטוב ביותר, והלא כל אחד מעדיף שהבן שלו יהיה גדול הדור?!

 

הקדמה:

המהר"ם שיף שואל:

כתוב 'אין אדם מת וחצי תאוותו בידו' (=תמיד רוצה עוד) ומאידך כתוב 'אדם יש לו מנה רוצה מאתיים' אז אם יש לאדם מנה והוא רוצה מאתיים, משמע שיש לו חצי, אם כך איך אמרת אין אדם מת וחצי תאוותו בידו?!

 

ר' אהרן הוטלר מביא:

המן מן התורה מנין? "המן העץ..." (מגילה ג.) מה הקשר? אלא חז"ל חפשו היכן מידתו של המן רמוזה בתורה, ומצאו שכשם שלהמן כולם כרעו והשתחוו, ורק מרדכי נמנע, והוא אומר: "וכל זה איננו שווה לי" הייתכן?!

 

משל למה הדבר דומה:

 

אדם זוכה ב50 מיליון וחסר לו שקל, והוא אומר זה לא שווה... היתכן?!

 

מה מפריע להמן בן אדם - מרדכי היהודי, אחד מ - 127 מיליון איש לא משתחווה לו מה קרה?! 

 

התשובה: כן, זה מופיע כבר אצל אדם הראשון, מכל עץ הגן תאכל, רק מעץ אחד אל תיגע, והוא לא מסתפק ונוגע...

 

כן הוא הנמשל אומר המהר"ם שיף:

 

כשאדם יש לו מנה והוא רוצה מאתיים, כל עוד אין לו את המאתיים גם המנה שיש לו ביד לא שווה...

 

הרב שטיינמן שאל פעם:

מדוע כשהגוי בא להלל הוא אומר לו כל התורה על רגל אחת זה "דשנאי עליך לחבריך לא תעביד" = מה ששנוא עליך לא תעשה לחברך, היה אומר לו "ואהבת לרעך כמוך?!"

 

והוא תירץ:

אם נבקש מאדם לבוא להיות עם השכן בבית הרפואה לילה אחד כדי להקל מסבלם של הילדים שלו - כולם יסכימו.

 

אם נבקש לתרום לאחד שנפל בחובות 1000 דולר כדי להציל את המשפחה - כולם ייתנו.

 

אבל אם אחר ירצה להוציא מרפסת או לבנות חדר נוסף כי ברוך ה' טוב לו - תיפתח מלחמת עולם. מה קרה?! מה אכפת לך?! 

 

אומר הרב שטיינמן - אדם מוכן לעזור למי שבמצוקה, אבל אם לשני טוב והוא נמצא ברווחה כלכלית - בשום פנים ואופן לא מוכנים!

 

זה מה שאומר הלל לגוי - לפני שאתה מתגייר תדע: "ואהבת לרעך כמוך זה לא רק בבית רפואה שהוא מחובר עם אינפוזיה.., אלא מה ששנוא עליך - מתי שתראה את חברך ברווחה כלכלית שם אתה נבחן אם לא תעבוד (על המידות שלך) = לא תעזור...

 

הרב ווזנר סיפר פעם:

קצב ושוחט באו לרב לבדוק בהמה ששוויה 1000 ש"ח. לאחר בדיקה מתגלה חור בריאה. הרב אומר - טריפה! לכלב תשליכון אותו. אף אחד לא פוצה פה ומיד היא מושלכת לכלב או נמכרת לגוי...

 

אך אם יש דליפה בבית שלי מהשכן למעלה, והתיקון עולה 500 ש"ח הולכים לבית הדין והרב פוסק שאתה חייב לשלם... אוהוהו... מה קורה...

"זה רב זה?! מה הוא מבין?! אני אלך לרב ההוא..."

מה קרה?! מה ההבדל?!"

 

אומר הרב ווזנר - אדם מעדיף לתת לכלב ולא שיעבור הכסף שלו למישהו אחר...

 

ראינו תופעה כזו כבר אצל קין והבל. לקין לא אכפת שה' לא שעה למנחתו... זה לא הזיז לו. אבל ברגע שהוא שעה למנחתו של הבל - הרג אותו...

 

התופעה קיימת מבלי לדבר על האנשים שאיננו מבינים מהי גדלותם, אבל התופעה הייתה גם אצל שאול המלך ברגע שהוא שומע "היכה שאול באלפיו ודוד ברבבותיו" - הוא אלפים ודוד רבבות (= עשרות אלפים), מכאן התחילה המחלוקת...

 

 

ונענה לשאלה בה פתחנו:

למה מברך יעקב "בך יברך ישראל- ישימך אלוקים כאפרים וכמנשה"? היה לו לומר רק ישימך אלוקים כאפרים?

 

וכעת התשובה ברורה:

בין אחים תמיד יש קנאה ותמיד אחד מצליח מהשני - נגד זה אין מה לעשות!

ברגע שרואה יעקב שלמרות שהוא משכל את ידיו מנשה לא מקנא ולא מנסה לתקן את האבא, אומר יעקב: תכונה כזו ראויה להערכה "ישימך אלוקים כאפרים" - גדול הדור, וכמנשה - שיודע לכבד את השני ללא קנאה.

 

 וזו הברכה שברך יעקב שהילדים יהיו לא רק תלמידי חכמים אלא שיהיה להם גם מידות...© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏