ויחי- שמירת השבת = שליטה עולמית

"פרשת ויחי דבר תורה קצר". מדוע אם נשמור את השבת ולא נעשה מלאכה אז הקב"ה ייתן לנו שליטה בכל העולם ואז יתקיים 'והיה ה' למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד' אפילו הגויים יהיו בשליטתנו - מה הקשר?!

שמירת השבת = שליטה עולמית 

 

"ברכות הוריך גברו על ברכות הוריי"

 

מדוע החשיב יעקב את הברכות שהובטחו לו יותר מהברכות שנתברכו הוריו?

 

תרוץ:

יעקב לא משבח את עצמו אלא רש"י מסביר: שהברכה שה' נתן ליעקב היא ברכה לנחלה ללא מצרים = ללא גבולות 'ופרצת ימה וקדמה וצפונה ונגבה'  לכל כדור הארץ

ולעומת זאת לאברהם ויצחק הובטחה רק ארץ ישראל...

 

מה הזכות שתביא לנו את כל העולם?

 

השבת!

כפי שאנו אומרים בקידוש "אם תשיב משבת רגליך... וקראת לשבת עונג... והאכלתיך נחלת יעקב אביך כי פי ה' דיבר".

 

אם נשמור את השבת ולא נעשה מלאכה ובכך נכבד את הקב"ה אזי הוא ייתן לנו את הנחלה שהבטיח ליעקב - שמשמעה את כל העולם, ואז יתקיים 'והיה ה' למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד' אפילו הגויים יהיו בשליטתנו...
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏