ויחי- תורה היא העוצמה הגואלת מכל רע

"חידושים לפרשת ויחי". המבארים את השאלה מדוע הקדים יעקב ואמר "ויקרא בהם שמי" ורק אח"כ את שם אבותיו, היכן כיבוד הורים של יעקב? מה רצה יעקב ללמד אותנו? רק מי שלומד תורה יודע מה ה' רוצה ממנו...

תורה היא העוצמה הגואלת מכל רע

 

"המלאך הגואל אותי... ויקרא בהם שמי ושם אבותי"

 

נשאלת השאלה:

מדוע הקדים יעקב ואמר: "ויקרא בהם שמי" ורק אח"כ את שם אבותיו, היכן כיבוד הורים של יעקב?

מה רצה יעקב ללמד אותנו?

 

תירוץ:

ידוע שאברהם זה חסד, יצחק - עבודה ויעקב הוא התורה, ועליהם עומד העולם.

 

משל למה הדבר דומה:

 

נניח שבא אדם לרב ואומר לו: "אני רופא, ותדע לך שאני במצוות החסד מספר אחד! - עשיתי כבר 30 המתות חסד ועוד ידי נטויה"...

 

או שמגיע אחד לבית המקדש ואומר אני רוצה להביא קרבן. יונה - זה פשוט, כבש או פרה - הם קטנים, אני רוצה לעבוד את ה' מכל הלב, אני אביא פיל- אתה יודע כמה בשר יש בפיל?!... 

 

לכאורה מה הבעיה?!

 

שניהם לא למדו תורה והחסד זה לא החסד שה' רוצה וקרבן זה לא מה שאתה רוצה להביא, אלא מה שה' מבקש...

 

פיל זה גדול, אבל לקרבן זה לא שווה כלום...

 

כן הוא הנמשל:

 

בא יעקב אבינו לומר לנו קודם כל תלמד שיעור בשבוע, כיוון שלא ניתן לקיים את רצון ה' ללא ידיעה מה ה' רוצה.

 

לכן, קודם יקרא בהם שמי = ששמי הוא על התורה, ואחרי שלמדת תורה ממילא תדע את שם אבותי: אברהם = חסד ויצחק = עבודה...

 

זה המלאך = העוצמה שגאלה אותי מכל רע - התורה...

בלעדי התורה שלי לא ניתן להבין את מה שאבותי עשו והורו לנו...© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏