ויחי- הברכות לשמעון ולוי

"חידוש לפרשת ויחי". משמעות הברכות שברך יעקב לבניו שמעון ולוי. "בסודם אל תבוא נפשי, בקהלם אל תחד כבודי" מה בעצם הייתה הטענה של יעקב אבינו על בניו שמעון ולוי? ועוד, "כי באפם הרגו איש וברצונם עיקרו שור" מדוע יעקב משווה אותם באותו פסוק?...

הברכות לשמעון ולוי

 

"בסודם אל תבוא נפשי, בקהלם אל תחד כבודי"

 

נשאלת השאלה:

מה הטענה של יעקב אבינו על בניו שמעון ולוי?

 

תירוץ 1:

כשהרגו את שכם לא ידעתי, ובקהלם עם קורח ועדתו אל תזכירו את שמי, לכן כתוב "ויקח קורח בן עמרם בן קהת בן לוי" ולא המשיכו 'בן יעקב'...

 

תירוץ 2:

טענתו של יעקב הייתה למה לא נראתה להם דמותי (או למה לא התייחסו לדמותי) כמו שהשפיעה על יוסף "נראתה לו דמות דיוקנו של אביו ונמנע מן העבירה".

למה בסודם לא באה להם נפשי = דמותי, ולמה בהיקהלם בעדת קרח לא פחדו מכבודי = מדמותי?! 

 

זו הייתה הטענה...

 

"כי באפם הרגו איש וברצונם עיקרו שור"

כי באפם (=בכעסם) הרגו איש (=שכם) וברצונם עיקרו שור (=מכרו את יוסף) 

 

מדוע כותב אותם ומשווה אותם באותו פסוק?

 

תירוץ של ר' אברהם פלאצ'י

הטענה של יעקב הייתה למה הרגתם את שכם בכעס, ואת אח שלכם ברצון?! היה עדיף שיהיה ההפך, את שכם תהרגו ברצון ואת אחיכם תמכרו מתוך כעס...

 

תירוץ של הכתב סופר בנו של החתם סופר: 

הטענה הייתה מדוע הרגתם את שכם בניגוד לרצוני, כיוון שטענתם שזה כבוד המשפחה ("הכזונה יעשה את אחותינו"?!) מדוע כשמכרתם את יוסף לא דאגתם לכבוד המשפחה?!...

 

אילו יוסף לא היה צדיק ואמר הוציאו כל איש מעלי כולם היו יודעים...

 

 


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏