ויחי- נשים במה הן זוכות?

"וורט פרשת ויחי". רעיון של רבי יהונתן מפראג וההשוואה שלו בין הסכם יישכר וזבולון לזכותן של הנשים בעולם הבא, ומסקנתו: כשם שלזבולון זכותו של יששכר עומדת לו, כן הנשים זכות תלמוד תורה של בעליהן ובניהן תעמוד להן...

נשים במה הן זוכות?

 

"זבולון לחוף ימים ישכון"

 

מדרש:

"שמח זבולון בצאתך" - מן העולם הזה, כיוון ש"יששכר באוהליך"- מכאן שיששכר יושב ועוסק בתורה בזכותך, שתמכת בו (שאילולא אתה לא היה יכול ללמוד, שזקוק לפרנסתו).

 

כמו כן חז"ל שואלים (ברכות יז.):

נשים במאי קא זכיין? – נשים במה זוכות הן לעולם הבא?

 

ומשיבים: 

שהיו מחכות לגברים שיחזרו מבית המדרש, ומושיבות את התינוקות בבית הכנסת.

 

שואל ר' יהונתן מפראג:

מה השאלה, הרי הן חייבות במצוות לא תעשה, וממילא יש להן שכר?! 

 

והוא מבאר את השאלה באופן הבא:

כיוון שחסרה להן מצוות תלמוד תורה (ממנה הן פטורות) מהי הזכות שתעמוד להן?

 

והוא מתרץ בהשוואה לפרשתינו:

אלא כשם שלזבולון זכות יששכר עומדת לו, כן הנשים זכות תלמוד תורה של בעליהן ובניהן תעמוד להן...© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏