ויחי- קיום מצוות כדאי מאוד!

"משל קצר פרשת ויחי". למרות שנראה לאחרים שקיום המצוות זה לא כדאי וגם לא טוב וכדבר קשה ולא נעים, זה שמקיים מתברר לו שזה מתוק ונעים ושכרו מובטח לעולם הבא...

קיום מצוות כדאי מאוד!

 

"וירא מנוחה כי טוב, ואת הארץ כי נעמה, ויט שכמו לסבול"

 

הפסוק לא מובן:

אם ראה את המנוחה כי טוב, מדוע היטה שכמו לסבול?

 

יש דבר טוב ולא נעים כמו זריקה, ויש דבר נעים ולא טוב כמו שוקולד לשיניים. לצערינו, לפעמים אנשים בוחרים בדברים הנעימים... אבל יששכר העדיף לסבול בעולם הזה כדי לזכות לטוב בעולם הבא.

 

משל למה הדבר דומה:

 

לכפרי שבא לעיר וראה אדם מטפס לעמוד גבוה וקושר את עצמו לעמוד, תמה האיש- הזו היא עיר?!

 

אצלנו מכריחים את הפושעים לעלות לעמוד ולאחר התנגדות תולים אותם למות, ואילו כאן אנשים עושים זאת מרצונם החופשי?!... 

 

הסביר לו העירוני כי זהו עובד מחברת החשמל ובא לתקן את המנורה שנשרפה והקשירה לעמוד היא לביטחונו של האיש שלא ייפול...

 

כן הוא הנמשל:

 

עם ישראל קשור למצוות למרות שנראה לאחרים שקיום המצוות זה לא כדאי וגם לא טוב וכדבר קשה ולא נעים, זה שמקיים מתברר לו שזה מתוק ונעים ושכרו מובטח לעולם הבא...© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏