עשרה בטבת- יום הדין לבית המקדש

"דבר תורה קצר לעשרה בטבת" מדוע מתענים בי' בטבת אפילו שחל בשבת? הרי לא מתענים בשבת על פורענות שהייתה, הדבר היחידי שניתן לצום עליו זה על העתיד? תשובתו הנפלאה של החתם סופר...

יום הדין לבית המקדש

 

ר' צדוק הכהן מלובלין כותב:

שלכל דבר שקורה במהלך השבוע יש קשר ישיר לפרשה שנקראה בשבת.

אם כך חייב  להיות קשר בין פרשת ויגש לי' בטבת, שהרי תמיד היא נקראת לפני הצום הזה.

 

בפרשתנו בוכה יוסף על צוורי בנימין אחיו. ורש"י מבאר: בתי המקדש הראשון והשני שנחרבו.

 

מדוע נקרא בית המקדש צוואר? "צוורך כגדל השן" - זהו בית המקדש. מדוע?

 

צוואר מחבר בין הראש (=הקב"ה) לגוף (=כנסת ישראל).

 

בצוואר יש קנה הנשימה - החיות של האדם, וושט- להזין את הגוף. בית המקדש נקרא "בית חיינו" - עיקר חיותינו תלויה בו ("רחם על ציון כי היא בית חיינו"...) כמו הקנה - שעיקר חיות הנשימה ממנו.

 

וכנגד הוושט - זה המזבח שאוכל הקרבנות ומזין את העולם דרכם

 

בית המקדש הוא בית חיינו - לכולנו נראה שאנחנו חיים, הדבקות המוחלטת זה ע"י בית המקדש...

 

החתם סופר מבאר:

מדוע מתענים בי' בטבת אפילו שחל בשבת? הרי לא מתענים בשבת על פורענות שהייתה, הדבר היחידי שניתן לצום עליו זה על העתיד?

 

לדוגמא: יום הכיפורים מחילת העוונות לשנה החדשה. תענית חלום שדואג על העתיד - מותרת בשבת, אבל י' בטבת זוהי תענית על המצור שהיה, וכיצד אילו חלה בשבת היינו מתענים?!

 

אלא מכיוון שביום זה ה' דן את בית המקדש האם הוא ייבנה השנה או לא? לכן מותר להתענות גם בשבת...

כל אחד צריך להבין מהי המשמעות של בניין בית המקדש ולעשות את ההשתדלות להתפלל שיבנה עוד השנה...

 

ואל יאמר אדם מה תועלת בתפילתי? שהרי כבר כותב מסילת ישירים שכל התפילות שהתפללו התנאים, הראשונים, הרמב"ם והבעש"ט מתאספים לסל אחד וככל שחולף הזמן מתאספים יותר תפילות יותר דמעות עד שיתמלא סל וניגאל, ויבנה בית המקדש.

 

לכן בצום הזה לעשות השתדלות לצום (הצום הקצר ביותר) ולבקש שה' יבנה את ביהמ"ק עוד השנה, ובעז"ה בשבוע הבא נוכל כבר להיות בירושלים בבניין בית תפארתנו...© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏