ויגש- "אלוקים תעשה לי פנצ'ר!"

"סיפור לפרשת השבוע" פרשת ויגש - המבאר את חוסנו של יוסף במצרים ועונה על הקושי של חז"ל שהרי שלח יוסף עגלות וכצד הבין יעקב אבינו שזה מדבר על עגלה ערופה?!...

 "אלוקים תעשה לי פנצ'ר!"

"וַיַּרְא אֶת הָעֲגָלוֹת אֲשֶׁר שָׁלַח יוֹסֵף לָשֵׂאת אֹתוֹ וַתְּחִי רוּחַ יַעֲקֹב אֲבִיהֶם"

מבאר ה"כלי יקר":

"וירא את העגלות אשר שלח יוסף...": פירש רש"י סימן מסר להם במה היה עוסק כשפירש ממנו בפרשת עגלה ערופה, לפיכך וירא את העגלות אשר שלח יוסף ולא אשר שלח פרעה. 

ופירושו רחוק מאוד וכי דרכו של רש"י להוציא המקרא מפשוטו לגמרי, שהרי הכתוב אומר אשר שלח יוסף לשאת אותו, ועוד עגלות למה לי די בעגלה אחת?!. ע"כ 

אומר אני שגם רש"י הבין עגלות כפשוטו. 

אך מה שנאמר: "אשר שלח יוסף" ולא נאמר: אשר שלח פרעה, הבין רש"י מזה ששלח פירושו לוויה, שיוסף עשה לוויה לאותן עגלות אשר שלח, שכן נאמר: "וישלח את אחיו וילכו" ואין שילוח זה אלא לוויה...


ובאמת נשאלת השאלה: 

מה הקשר בין הָעֲגָלוֹת לעגלה ערופה והלא אם כך הייתה כוונתו של יוסף היה הוא שולח עֶגְלֹות?! 

אלא מבאר הרב ברוך רוזנבלום שליט"א:
יוסף שלח עגלות כדי לומר לאביו יעקב: "תדע לך אבא תמיד זכרתי שהעולם גלגל פעם למעלה ופעם למטה. מי שלמטה יעלה למעלה וההפך... 

כך בשעה שהייתי בבור ידעתי שאעלה לגדולה וגם כעת שאני מלך אני זוכר שתמיד אפשר לרדת..." ומחשיבה כזו : "וַתְּחִי רוּחַ יַעֲקֹב אֲבִיהֶם"...


סיפור נפלא שממחיש זאת כדבעי:

אחד הגיע לכותל בשעת לילה מאוחרת ושמע יהודי מתפלל וזועק לה': "אלוקים תעשה לי פנצ'ר!". 

הצופה באיש התמהוני - חשב שהוא מדמיין (בכל זאת השעה הייתה אחת לפנות בוקר...) 

ושוב הוא שומע צעקה: "אלוקים תעשה לי כבר פנצ'ר!" לרגע הוא חשב שמדובר באדם שאיננו שפוי אך מבט קצר לעבר האיש הבהיר כי מדובר באיש אמיד בעל שיעור קומה...

הוא לא התאפק, ניגש אליו ושאל: "סליחה איזו מין תפילה זו?!"

האיש חייך לעברו תוך שהוא מביט בשעון הרולקס שלו והסביר: "תראה, העולם גלגל פעם אתה למעלה ופעם למטה. מי שלמטה יעלה למעלה וחלילה ההפך... 

אני הייתי בשאול תחתית וה' זיכני ומעני מרוד הפכתי לאיש עסקים מצליח. אני מבקש מה' שיעשה לי פנצ'ר על מנת שהגלגל לא ימשיך להסתובב ואשאר כשאני..."

יעקב מבין, שיוסף חי באמונה שה' משפיל גאים ומגביהה שפלים ומיד: "וַתְּחִי רוּחַ יַעֲקֹב אֲבִיהֶם"...


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏