ויגש- לחשוב לפני שמאשימים!

"סיפור לפרשת ויגש" שהביא "הרב נריה רוזנטל" - רב חיל האוויר הממחיש כי רגע לפני שמתפרצים על מישהו או ששופטים מעשה של מישהו כדאי לעצור רגע ולחשוב: אולי זה לא מה שבאמת קרה? אולי יש פרשנות אחרת?... אם נלך בתובנה זו בטוח שנחיה בשלום וברוגע עם הסובבים עימנו.

לחשוב לפני שמאשימים!

"אני יוסף אחיכם אשר מכרתם אותי" 

בפרשתנו יוסף מגלה לאחיו כי הוא אחיהם וכי האלוקים שלחו ואמנם הם חשבו לרעה אך אלוקים חשבה לטובה. 

סיפור מכירת יוסף נתון לוויכוח הפרשנים מי בדיוק מכר אותו? אנו זוכרים שבגן לימדונו שהאחים מכרוהו וכך באמת מסביר רש"י. 

אך אם נתבונן בפשטי המקראות נראה כי המדיינים הסוחרים מכרוהו: 
"ויעברו סוחרים מדיינים וימשכו ויעלו את יוסף מן הבור וימכרוהו לישמעאלים" וכך מפרש הרשב"ם נכדו של רש"י בפרשת וישב. 

האחים מתיישבים לאכול לחם ולא שמים לב כי מתחת לאפם מתבצעת עסקה של מכירת יוסף בין המדינים לישמעאלים. 

פירוש זה אינו עולה יפה עם הנאמר בפרשתנו כאשר יוסף מתוודע לאחיו ואומר: "אני יוסף אחיכם אשר מכרתם אותי" כאן מעיד יוסף מפורשות כי אחיו מכרוהו. 

הרשב"ם בפרושו מתמודד עם קושי זה אך אנו נביא פרשנות אחרת: 

אין לנו מושג בקדושתם של שבטי י-ה וצדיקותם אך ללמוד אנו צריכים... 

פעמים רבות אנו נוטים לפרש את המציאות דרך העניים הצרות שלנו דרך הנחות יסוד שנכונות רק לנו ודרך פרדיגמות שעליהם גדלנו והתחנכנו אפילו אם פרשנות זו אינו עולה בקנה אחד עם המציאות האובייקטיבית, קונפליקט זה יוצר הרבה פעמים מריבות בין איש לרעהו ובין איש לאשתו בין אבא לילדיו וכו'. 

כך גם בפרשתנו יוסף חושב שאחיו מכרוהו אך האמת היא שלא הם המוכרים, יוסף לא יודע מה נעשה בשטח כאשר הוא נתון בבור והוא בטוח כי אחיו מכרו אותו. 

יש כאן מסר עבורנו:
כי רגע לפני שמתפרצים על מישהו או ששופטים מעשה של מישהו כדאי לעצור רגע ו'לחשוב מחוץ לקופסה' אולי זה לא מה שבאמת קרה? אולי יש פרשנות אחרת?... 

אם נלך בתובנה זו בטוח שנחיה בשלום וברוגע עם הסובבים עימנו. 

לסיום נביא מעשה שממחיש זאת כדבעי: 

איש אחד רכש רכב חדש מחברת מזדה ויצא לנסיעה. 

הוא הגיע לעליות של צפת והנה תוך כדי נסיעה. הוא מזהה רכב שנוסע מולו בנתיב שלו.

 הוא מתחיל לצפור לו שיזוז ואז בשנייה האחרונה הוא זז וצועק לו: "חמור!!!" 

בעל המזדה החדשה לא נשאר חייב וצעק לו חזרה: "אתה חמור בן חמור!" 

הוא לא הספיק לסיים את המשפט והוא התנגש בחמור שעמד באמצע הכביש...
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏