בית האבל- להתבונן מה הנפטר השאיר

"בית אבלים משל ונמשל". אדם מגיע לעולם הזה ואומר "עשיתי חיים"... האם הוא באמת מתכוון לכך?! אם הגענו לכאן, לשם מטרה מסוימת מהי אם כן המטרה? משל ונמשל לבית האבל המביאים לתובנה הזו.. כמו כן ביאור בדברי דוד המלך בתהילים פרק קג: "לדוד ברכי נפשי את השם"... מתאים כ- "דברי תורה לבית אבלים"

להתבונן מה הנפטר השאיר

מה השגנו בעולם הזה? 

אדם מגיע לעולם הזה לשם מטרה מסוימת. אם המטרה היא: כדי שיהיה לו כסף לאכול, והוא אכן עובד כדי שיהיה לו כסף לאוכל ואוכל בכדי שיהיה לו כוח לעבוד וחוזר חלילה.

הרי שישנו כאן מעגל ללא כל מטרה: אוכל בשביל לעבוד – עובד בשביל לאכול ושוב אוכל בשביל לעבוד – עובד בשביל לאכול... יוצא, שאדם מבלה את כל חייו בהבל וריק ועוד הוא אומר: "עשיתי חיים"... 

משל למה הדבר דומה: 
לאחד שכתב ספר עב כרס המונה 600 עמודים. שאלו אותו חבריו שהכירוהו כעם הארץ גמור: "מה לך ולכתוב?!" הוא השיב להם: "העיקר זה ההתחלה והסוף, באמצע הכול שטויות". 

כשהספר יצא לאור, בעמוד הראשון היה כתוב כך: "יום אחד המלך נכנס ליער עם סוסו האביר... ובסוף הספר היה כתוב: "והמלך יצא עם סוסו מן היער". 

דפדפו באמצע הספר וראו שבכל 598 העמודים היה כתוב: דיגי-דן, דיגי-דן... 

צחקו עליו חבריו ואמרו לו: "טיפש כל העיקר זה איך המלך יצא מן היער? מה היה? אלו קשיים עמדו בפניו? על מה הצליח להתגבר במשך שהותו ביער?!... וכו'. 

והנמשל ברור מאליו: 
האם יתכן לבוא לעולם בלי לעשות כלום?! ללא מטרה וללא תכלית?! זה לא שווה כלום! זהו סיפור ללא תוכן! 

אומר דוד המלך בתהילים קג': "לדוד ברכי נפשי את ה'" אומר המדרש: השווה דוד המלך את הנפש להקב"ה: מה הנפש ממלאת את הגוף, כך הקב"ה ממלא את עולמו. 

מה הנפש יחידה בגוף, כך הקב"ה יחיד בעולמו. מה הנפש רואה ואינה נראית, כך הקב"ה רואה ואינו נראה. אמר דוד המלך ע"ה: תבוא הנפש שיש בה דברים הללו ותהלל את הקב"ה שיש בו דברים הללו. (מדרש תהילים קג') 

נסתכל על מה שהנפטר השאיר, מה הדברים שבאמת הוא השיג שגורמים לדבר בשבחו.

וכשנדע אלו מידות טובות היו לו, נפיק לקחים לגבינו...


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏