ויחי- העיקר לנצח!

"משל ונמשל פרשת ויחי". של החפץ חיים להסביר שכל ימי האדם בעולם הזה הם מלחמה ארוכה ביצר הרע. בניו של האדם, המחנך אותם בדרך ה', הם החיצים המסייעים להילחם. אדם שאין לו בנים - ראוי שיחזיק בממונו אנשים אחרים העובדים את עבודת ה'. כשתסתיים המלחמה בניצחון, וודאי שהניצחון יחשב גם על שמו...

העיקר לנצח

"יששכר חמור גרם"

החפץ חיים העריך מאד את מחזיקי התורה והמשיל עליהם משל:

 למלך אחד שהיה לו בצבאו חיל אחד אמיץ, שהיה נלחם בשונאיו בחירוף נפש. בגודל מסירותו לאדונו, היה החייל מכין בעצמו את החיצים למלחמה.

 פעם אחת, באמצע המלחמה, נגמרו החיצים אשר הכין. משום כך, פנה אל המלך ושאל: אדוני המלך, האם אני יכול להשתמש בחיצים שהכין חייל אחר? וכי מה זה משנה באיזה חיצים אתה משתמש? ענה המלך, ובלבד שתנצח במלחמה?!

 

כך גם הנמשל:

 כל ימי האדם בעולם הזה הם מלחמה ארוכה ביצר הרע. בניו של האדם, המחנך אותם בדרך ה', הם החיצים המסייעים להילחם. אדם שאין לו בנים - ראוי שיחזיק בממונו אנשים אחרים העובדים את עבודת ה'.

 

כשתסתיים המלחמה בניצחון, וודאי שהניצחון יחשב גם על שמו.© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏