ויחי- לגלות את הקץ למי שראוי!

"רעיון לפרשת ויחי". יעקב מנסה לגלות את הקץ לבניו וקורא להם "האספו ואגידה לכם את אשר יקרה אתכם באחרית הימים" מדוע לבסוף לא גילה יעקב אבינו לבניו את הקץ? ביאור נפלא שמביא ספר "וקראת לשבת עונג" בשם רבנו בחיי...

לגלות את הקץ למי שראוי!

 

"ויחי יעקב בארץ מצרים שבע עשרה שנה"

 

רש"י:

ביקש יעקב לגלות הקץ לבניו, דהיינו , סוף השעבוד ותחילת הגאולה – ונסתם ממנו.

 

מבאר רבינו בחיי:

שיעקב אבינו ראה שבכל שמות השבטים אין את האותיות ח' ו-ט' המרכיבות את המילה "חטא", ומשום כך אמר, שמכיוון שאין בשמותיהם חטא, ראויים הם שיתגלה להם הקץ.

 

אך כיון שראה יעקב שגם האותיות ק' ו-צ' אינם נמצאים בשמותיהם, חשב כי אין הם ראויים לגילוי הקץ. ולכן נסתם ממנו...

 

וכן, אומר הרבינו בחיי, כי המילה: "ויחי" עולה בגימטרייה 34, וזה כמניין השנים הטובות בחיי יעקב, 17 השנים של יוסף עד שנמכר למצרים, ו-17 השנים האחרונות, בהם ירד למצרים וחי יחד עם כל בניו...

 


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏