ויגש- וורטים לפרשת ויגש

"וורטים קצרים פרשת ויגש". אומר יוסף לאביו תדע לך שאני מאמין שאלוקים שמני לאדון לכל מצרים זה לא כוחי ועוצם ידי... היכן אמר זאת?!...

וורטים לפרשת ויגש:

"כי כמוך כפרעה"

יהודה הרגיש שיש בינו לבין יוסף שיח של חרשים הם לא משדרים על אותו גל... 

הם אומרים לו שהם לא מרגלים כולנו בני איש אחד והוא אומר להם הוא אשר אמרתי מרגלים אתם...

יש ליהודה עוד הרבה דברים לא מובנים הכסף, הגביע, חשב יהודה שכל הבעיה זה בשיח כיוון שיש בינהם מליץ ("כי המליץ בינותם") ולכן בא יהודה ופרט לו את כל השיח שהיה בינהם עד עכשיו...

 ואמר לו כי כמוך כפרעה אל תאמר לי שאינך מבין אותי כיון שאתה ופרעה כדי להגיע למעמדכם צריכים לדעת לפחות 70 שפות...
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
"שמני אלוקים לאדון לכל מצרים"

אומר יוסף לאביו תדע לך שאני מאמין שאלוקים שמני לאדון לכל מצרים זה לא כוחי ועוצם ידי...


דבר נוסף: 
אמר יוסף לאביו תדע לך שמני = "שם אני" את אלוקים לאדון לכל מצרים הטמעתי בכל מצרים שה' הוא האלוקים עד כדי כך שאפילו פרעה התחיל להבין מי זה ה'... 

הרי פרעה אמר: "אחרי הודיע אלוקים אותך את כל זאת אין נבון וחכם כמוך..." 

ידע יוסף שרק זה יחזיק את אבא שלו והוא יאמין... 

ובאמת כשמספרים האחים לאבא הוא לא מאמין רק כאשר הם אומרים את כל דברי יוסף וגם ראה את העגלות אמר: "עוד יוסף בני חי (= עדיין מאמין בה') אלכה ואראנו בטרם אמות"...


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏