ויגש- המשמעות של כי כמוך כפרעה!

"משל לפרשת ויגש". מה הטענה של יהודה כי כמוך כפרעה?! הרי הוא הסכים בפרוש שזה שנמצא הגביע בידו יהיה עבד?!

"כי כמוך כפרעה"

מה הטענה של יהודה כי כמוך כפרעה?! 

הרי הוא הסכים בפרוש שזה שנמצא הגביע בידו יהיה עבד?!


סיפור המשמש כמשל מובא במדרש ואגדה: 

פעם יהודי שנלקח לחייל לצאר הרוסי. 

כדי לבזותו, נתבקש לשיר לפני הצאר. כשהצאר שמע אתו אמר לו בכעס: "לך הביתה! ככה שרים?!" 

זה לא התבלבל, הלך למפקד ואמר לו שהצאר שחרר אותו מהצבא... המפקד ביקש זאת בכתב. 

ניגש היהודי לצאר ואמר לו שהמפקד לא מאמין ששחררת אותי... 

הצאר קלט מיד את העניין ואמר לו: "בעקרון לא התכוונתי לשחרר אותך כיוון שזה יצא מפי אתה משוחרר!"...


נמשל: 

יהודה מסביר ליוסף שאם הוא ייקח את בנימין אזי "ונפשו קשורה בנפשו" וגם זאת שהגענו כעת זה לאחר שיכנועים מרובים שיעקב לא הסכים בשום אופן לשחרר את בנימין עד שלא הייתה פת לחם...

וכאן באה הטענה החזקה מכולם: "כי כמוך כפרעה", אתה מלך ולמלך יש מילה! 

אמרת: "עלו לשלום אל אביכם"

האם זו עלייה לשלום??? תראה איך אתה מאמלל את אבא שלנו... © כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏