ויגש- התיקון לחטא מכירת יוסף

"דבר תורה לפרשת ויגש". באיזה שלב מבין יוסף שהחטא תוקן במלואו? "ולבנימין נתן 5 חליפות שמלות" - 300 שקל כסף (הגמרא מגילה ט"ז:): איך בדבר שנכשל בו צדיק (יעקב שנתן כתונת פסים ליוסף) ייכשל בו זרעו?! שיוסף נותן ומעורר את טינתם של האחים? ותשובתו של הגאון מוילנא...

התיקון לחטא מכירת יוסף

ברגע שיוסף שומע שיהודה אומר לו: "ואיך אעלה אל אבי והנער איננו איתי"... 
מיד ולא יכול יוסף להתאפק... ואומר: "אני - יוסף", בזה היה תיקון ופיוס ליוסף לאחיו ולבנימין:

פיוס ליוסף- תראו איך נותן יהודה מוכן למסור את נפשו על בני רחל - בנימין.

פיוס לאחיו - תראו איך אחים צריכים להתנהג אחד לשני למסור את הנפש...

פיוס לבנימין - אמר לו יהודה לבנימין כשם שאני מוכן למסור את נפשי עליך כך אני מוכן למסור את נפשי על אחיך יוסף...

ברגע שיוסף שומע את זה (ולאחר שהוא נותן לבנימין חמש ידות יותר מאחיו ונשאלת השאלה איך עשה זאת? הרי הוא ראה איזו שנאה הביאה כתובנת הפסים?! אלא שרצה לראות אם אחיו התחרטו ושבו בתשובה ומשראה שהם לא מקנאים בבנימין הבין ששבו בתשובה)  הוא מיד מבין שהחטא תוקן במלואו והוא נחשף אל האחים ואומר להם: 

"אני יוסף! - לא אתם שלחתם אותי הנה כי האלוקים!" - הוא מפייס אותם כשם שהם פייסו אותו...


כאשר יוסף משלח אותם לאבא הוא נותן לכולם חליפות. 

מדוע?

הם קרעו את החליפות בגללו הוא נותן להם חליפות חדשות.

"ולבנימין נתן 5 חליפות שמלות"- 300 שקל כסף (הגמרא מגילה ט"ז:): איך בדבר שנכשל בו צדיק (יעקב שנתן כתונת פסים ליוסף) ייכשל בו זרעו?! שיוסף נותן ומעורר את טינתם של האחים? 

אלא שרצה לרמוז לו שיצא מזרעו מרדכי היהודי שיצא מלפני המלך ב- 5 מלבושים: תכלת, חור, עטרת זהב, בוץ וארגמן..


 הגאון מוילנא:
אצל בנימין כתוב חליפת (בלי ו') שנתן לו 5 חליפות בשווי של חליפה אחת שלהם רק בשביל לרמוז לו את העניין של מרדכי..

שאלה: 
מדוע חז"ל לא מתייחסים לעניין 300 שקל כסף כלל וכי מזה לא יקנאו האחים?!

תירוץ: 
חליפה שרואים יש בגללה קנאה. כסף שמים אותו בכיס ולכן אין קנאה.


רבנו בחיי מבאר: 
הכסף לבנימין היה פיצוי שכיוון שלא השתתף במכירה והתורה מצווה בפרשת משפטים "או עבד ייגח השור כסף 30 שקלים ייתן לבעליו"..

ומכיוון שהיו 10 אחים 300=10X30 לקח יוסף את הכסף ונתן אותו לבנימין בעבור הצער שנגרם לו - ולא היה מגיע לו...© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏