ויגש- מידה כנגד מידה במכירת יוסף

"חידוש לפרשת השבוע ויגש". 10 נקודות בתהליך מכירת יוסף המביאות לתובנה כי הקב"ה מנהיג את עולמו ב"מידה כנגד מידה" פשוט מדהים!!!

מידה כנגד מידה בפרשת מכירת יוסף:

1. יוסף אומר לאחים: "מרגלים אתם!"

כלי יקר: מידה כנגד מידה. אתם אמרתם שאני מרגל אחרכם לאבא כדי לתקן את חטאכם תרגישו מזה להיות בתחושה שמעלילים עליכם שאתם מרגלים...2. יוסף משליך את כולם 3 ימים לבור  

אתם השלכם אותי לבור- אתם תשבו בבור.3. מדוע יוסף משאיר דווקא את שמעון במאסר עד שיביאו את בנימין?

שמעון דחף אותו לבור התביעה עליו גדולה יותר- עונשו חמור יותר.4. כשמגיעים למלון ופותח ה"אחד" את שקו (מיהו האחד- לוי שבדרך כלל שמעון ולוי אחים, כעת שמעון במאסר והוא נשאר "אחד"). 

למה דווקא לוי מגלה = נבהל ראשון שהכסף נמצא באמתחתו?

לוי משלם את המחיר של: "ואמרו איש אל אחיו (=שמעון ולוי) הנה בעל החלומות הלזה בא" 
ומידה כנגד מידה משלם זאת בבהלה כשם שיוסף נבהל.5. למה יוסף לא שולח שדר לאבא שלו שהוא במצרים- מלך?

רמב"ן וכלי יקר: ראה בנבואה שמגיע לו 22 שנה להיות בלי בן, כשם שהוא השאיר את אביו 22 ללא בן (כשברח לשם ועבר בדרכו ללבן סה"כ 22 שנה)...

 הוא לא כיבד את אביו יוסף לא מכבד אותו...6. יהודה הפשיט את יוסף ואמר לאביו "הכר נא הכתונת בנך היא" 

שילם על זה שתמר כלתו אמרה לו "הכר נא למי החותמת והפתילים הללו"...7. יוסף מושיב את האחים=המרגלים לאכול לחם והם סועדים עימו. 

מדוע? 

כשמכרו אותו הם ישבו לאכול לחם והוא היה בבור רועד ומפוחד. כעת הוא ישב לאכול לחם והם רועדים ומפוחדים...8. כששולח יוסף את מנשה לרדוף אחרי האחים להחזיר את הגביע "בגדול החל (שמעון) ובקטן כילה (בנימין)" מדוע התחיל דווקא בשמעון?

אתה העזת וקפצת ראשון לזרוק את יוסף לבור אתה הראשון לבדיקה... (דווקא שניהם כי הם לא התנסו בהשבת הכסף ליוסף שכן בנימין היה בבית ושמעון במאסר).9. כשמתגלה הגביע באמתחת בנימין האחים קורעים את הבגדים. 
מידה כנגד מידה שהם הביאו את הכותונת ליעקב - הוא קרע את הבגדים - כאן הם משלמים על זה...10. מדרש: 
כשמתגלה הגביע אצל בנימין האחים אומרים לו גנב בן גנבת אימא שלך עשתה אותו דבר שגנבה את התרפים מאביה אבל היא גנבה מאביה אתה ממי גנבת ממלך מצרים?! 

והיכו אותו בגבו מכות קשות אמר הקב"ה אתה קיבלת מכות קשות אמר הקב"ה אתה קיבלת מכות לחינם חייך שבית המקדש ייפול בחלקך 

שנאמר: ובין כתפיו שכן - מידה כנגד מידה. 

המדרש אומר שבנימין הוכיח אותם אני גנב?! אתם מכרתם את אח שלכם...© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏