ויגש- מה צריך לבקש מהמלך?

"משל ונמשל פרשת ויגש". המבאר כי אנו מבקשים מאת ה' שישלח לנו את פרנסתנו, אולם שוכחים אנו לגמרי, כי אין זה מענייננו לבקש זאת, כי הקב"ה ממילא דואג לכל בריותיו... מה אם כן, עלינו לבקש מה'?!...

מה צריך לבקש מהמלך?


"ויכלכל יוסף את אביו ואת אחיו ואת כל בית אביו לחם לפי הטף"


החפץ חיים המשיל על הפסוק הזה את המשל הבא: 

מלך אחד הלך לראות את שלום חייליו. ראה המלך את חייליו הנאמנים לו ללא גבול, ומצאו חן בעיניו מאד.

"שאלו כל שבליבכם חפץ ואמלא כל משאלותיכם" – אמר המלך לחייליו.

אחד החיילים ביקש: "שהמלך יספק לי את ארוחותיי בכל יום ויום"...

שוטה שכמוך! לעגו לו כולם, הרי ארוחתך ניתנת לך ממילא כמו לשאר החיילים הניזונים כולם מאוצר המלך...כך גם הנמשל: 

אנו מבקשים מאת ה' כי ישלח לנו את פרנסתנו, אולם שוכחים אנו לגמרי, כי אין זה מענייננו לבקש זאת, כי הקב"ה ממילא דואג לכל בריותיו.

עלינו לבקש מה' שיתרבה כבודו וכבוד התורה בעולם!
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏