ויגש- תוכחה שאין מה להשיב עליה!

"פרשת ויגש חידוש". דרך נפלאה המסבירה בדרך מיוחדת את מאמר חז"ל: "אוי לנו מיום הדין אוי לנו מיום התוכחה"... תשובתו של הרב מבריסק לשאלה איזו תוכחה יש בפסוק הזה: "אני יוסף העוד אבי חי ולא יכלו אחיו לענות אתו כי נבהלו מפניו"?...

תוכחה שאין מה להשיב עליה!

"אני יוסף העוד אבי חי ולא יכלו אחיו לענות אתו כי נבהלו מפניו"

מביא הרב רובינשטיין בספרו שעל כך נאמר במדרש רבה: "אוי לנו מיום הדין אוי לנו מיום התוכחה"

מסבירים המפרשים: 
כי כמו שיוסף הוכיח את אחיו ולא היה ביכולתם להשיבו דבר, 

כן הוא לעתיד לבוא, כאשר כל אדם יידרש לתת את דינו בפני בית דין של מעלה, לא ידע מה להשיב על הטענות שיטענו כנגדו.


הרב מבריסק שאל פעם את תלמידיו איזה תוכחה יש בפסוק הזה?

אלא - הסביר הרב:
יהודה טען ליוסף שאינו יכול להשאיר את בנימין במצרים מפני דאגתו לאביו: "והיה כראותו כי אין הנער ומת"! 

כאשר יעקב יראה שאנו חוזרים בלי בנימין, עוד בטרם להסביר לו את אשר ארע, עלול הוא למות מרוב צער...


על זאת השיב יוסף ואמר: "אני יוסף"! אני הוא יוסף שמכרתם למצרים, "העוד אבי חי?!". 

כשמכרתם אותי, האם אז לא חשבתם שאתם מסכנים את אבא בכך שתחזרו בלעדי?!!!

ועל דברי התוכחה האלו, לא היה לאחים מה להשיב...© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏