ויגש- התירוץ הפשוט לכל הקושיות

"דבר תורה קצר לפרשת ויגש". ביאור נפלא של החפץ חיים בסיפור מכירת יוסף עת מתוודע יוסף אל אחיו באמירה: "אני יוסף" וההשלכה לגביי הגאולה העתידה לבוא...

התירוץ הפשוט לכל הקושיות - "אני יוסף!" 


החפץ חיים אומר: 
כי בשעה שירדו האחים למצרים בפעם הראשונה, התנכר אליהם יוסף והאשימם כי מרגלים הינם. 

תמהו האחים איש אל אחיו ושאלו מדוע קרה לנו הדבר הזה?! מיהו האשם בצרות הפוקדות אותנו?!. 


גם בפעם השנייה שירדו שאלו "מה זאת עשה ה' לנו?!"

אך, כששמעו האחים את המילים "אני יוסף", מי נתיישבו להם כל הקושיות משום שמכרו את יוסף...


גם כיום, הוסיף החפץ חיים:

יש אנשים התמהים על הנהגת ה' מדוע ,צדיק ורע לו? רשע וטוב לו? 

אך, כשישמעו לעתיד לבוא את המילים: "אני ה'", מיד יתורצו כל הקושיות...© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏