ויגש- לא לשקר גם במקום סכנה!

"סיפור לשבת ויגש" מהספר "וקראת לשבת עונג" מה למד הרב שמואל לוי, בעל "מחצית השקל", רבה של העיר קעלין מיהודה גדול עשרת השבטים שדבק במידת האמת גם שסיכן עצמו אל מול שליט פרעה - אחיו יוסף... סיפור לשבת ויגש

לא לשקר גם במקום סכנה!

"כי לא נוכל לראות פני האיש ואחינו הקטן איננו אתנו"

פחד גדול נפל על תושבי העיר קעלין: אדם הרוג נמצא בעיר ולידו מונחת סכין. 

החקירה הנמרצת העלתה,שהסכין נלקחה מביתו של הרב שמואל לוי, בעל 23, רבה של העיר קעלין.

יהודי העיר הבינו מיד שמדובר בעלילה שפלה, שמטרתה להאשים את הרב הנערץ בהריגת האיש, ולשם כך גנב, כנראה, הרוצח השפל את הסכין מבית הרב כדי לבצע את זממו.

באו חשובי העיר וייעצו לרב להכחיש כי הסכין שלו ובכך יסור ממנו החשד. 

אך, הרב סירב והודה שאכן, הסכין שלו, אך הוא אינו מעורב בפרשת הרצח. ואכן, בדקו וחקרו וראו שאמת הדברים, והרב שוחרר לביתו נקי מכל אשמה.

לאחר זמן מה, אמר הרב לאנשים שייעצו לו להכחיש: יודעים אתם מדוע לא שמעתי להצעתכם? 

למדתי זאת מיהודה, שאמר: "כי לא נוכל לראות פני האיש ואחינו הקטן איננו איתנו"


הרי לכאורה, יכל יהודה לקחת איתו למצרים ילד אחר ולומר ליוסף כי זהו אחינו הקטן. 

אך, יהודה לא רצה לשקר גם במקום סכנה, כך גם אני נהגתי...© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏