הקשר בין חנוכה לפרשת מקץ

"הקשר בין חנוכה לפרשת מקץ" נשאלת השאלה: מה הקשר של חנוכה לפרשת מקץ? שתי דעות על הקשר בין חנוכה לפרשת מקץ.

"הקשר בין חנוכה לפרשת מקץ" 

מקץ - חנוכה

הקשר של חנוכה לפרשת מקץ:

חז"ל מביאים במדרש פסוק מאיוב "קץ שם לחושך" חושך = יוון, כשם שה' שם קץ ליוון כן שם הקב"ה קץ לסבלו של יוסף...


ספר ברוך שאמר:
בחלום פרעה 7 פרות שמנות נאכלות ע"י 7 פרות רזות. זה בדיוק מה שקרה בחנוכה - מסרת גיבורים ביד חלשים...

 בחלום פרעה נאמר 7 שיבולים עולות בקנה אחד, וזהו הרמז למנורה בבית המקדש שגם לה היו 7 קנים, ועשויה מקשה אחת...

כולם דנים בשאלת הבית יוסף (הנס היה 7 ימים, כי ליום הראשון היה שמן - אם כן, מדוע חוגגים 8 ימים?!) ויש למעלה מ500 תשובות. 

וזה הרמז לחנוכה כי בית יוסף מופיע בפרשת השבוע שהאחים הובאו לבית יוסף...

יוסף אומר לאשר על ביתו "וטבוח טבח והכן" אותיות חנוכה.


משכיל לשלמה: 
כשיוצאים האחים מיוסף ומגיעים למלון "ויפתח האחד את שקו" מי הוא האחד?
 
לוי - מכיוון ששמעון נאסר וכתוב שמעון ולוי אחים - הם תמיד ביחד וכעת לוי בודד... 

וזהו הרמז לחנוכה - שלוי = מתתיהו הכהן (משבט לוי) פתח את המלחמה ביוונים.© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏