מקץ- "וורט לפרשת מקץ"

"פרשת מקץ וורט קצר". האחים אומרים: "אשר ימצא הגביע בידו ומת..." והאיש משיב: "ויאמר עתה כדברכם כן הוא אשר ימצא הגביע בידו יהיה לי לעבד..." איזו מן תשובה זו?! הרי זה לא מה שהם אמרו? ביאור נפלא...

"וורט לפרשת מקץ"

"אשר ימצא הגביע בידו ומת..."

שאלה: 
האחים אומרים: "אשר ימצא הגביע בידו ומת..." 

והאיש משיב: "ויאמר עתה כדברכם כן הוא אשר ימצא הגביע בידו יהיה לי לעבד..." 

איזו מן תשובה זו?! הרי זה לא מה שהם אמרו?!


תשובה: 

המשנה למלך היה מנשה (לפי פירוש יונתן בן עוזיאל) והוא ידע איך סבתו רחל מתה ע"י הקללה שקילל יעקב "עם אשר תמצא את אלוהיך לא יחיה" 

והוא ידע שהגביע באמתחת בנימין, שהרי הוא שם אותו שם... 

ומכיוון שפחד שדודו בנימין ימות באותן הנסיבות (הדוד היחיד מאב ואם) הוא מתקן מיד בתוך כדי דיבור את הדברים...© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏