מקץ- אבל שאין תורה ככה זה נראה!...

"משל ונמשל לשבת מקץ" המבארים שלא פעם, מה שאנחנו עושים על פי ה' זה נראה טיפשות אצל אחרים. אומר הקב"ה: למה שהם קוראים: "טיפש" אני קורא: "יוסף הצדיק"... שאין תורה ככה זה נראה!...

אבל שאין תורה ככה זה נראה!... 

"ושם איתנו נער עברי"

נשאלת השאלה: 
כיצד העז שר המשקים פניו ואמר לפרעה: "ושם איתנו נער עברי". רש"י: שוטה?!

רש"י כבר עונה שאסור לבטוח בטובתם של רשעים... 

אבל בכל זאת עדיין לא ברור מניין התעוזה ל'לכלך' על יוסף, הרי בזכות פתרונו - הוא חזר להיות שר?! 
ועוד, הרי כבר אתה אומר שהוא חכם ופותר חלומות... ובאותה נשימה טיפש?!

תירוץ ששמעתי מהרב שלמה לווינשטיין שליט"א:

דו שיח בין יוסף לשר המשקים: 
יוסף מספר לשר המשקים שהוא לא עשה כלום ושמו אותו בבור. 

שר המשקים אומר לו: "תראה... כל מי שכאן לא עשה כלום... ספר לי מה היה?... 

ויוסף אומר לו שאשת פוטיפר תבעה ממני להיות איתה, והבטיחה לי את כל הטוב שבעולם... 

"ומה עשית?!" שאל שר המשקים בפליאה.

"לא רציתי!" עונה יוסף הצדיק... 

"הבנתי" - מגחך שר המשקים... 

ויוסף מספר לו שהיא אמרה שתשים לו משקולות על הכתפיים ושר המשקים שואל נו, אז הייתה לך סיבה טובה להסכים. מה עשית?! 

יוסף משיב בתמימות: "לא הסכמתי, אמרתי לה שה' זוקף כפופים!"...

"אה, הבנתי..." מגחך שוב שר המשקים. 

ואז מספר לו יוסף שהיא אמרה שאם לא יהיה עימה היא תנקר לו את העיניים... 

"יופי - קופץ שר המשקים, אז עכשיו זה כבר סיבה טובה. נו... ומה עשית?" 

אמר לו יוסף: לא הסכמתי! ואמרתי לה ה' פוקח עיוורים..."

כשראה שר המשקים את 'טיפשותו' של יוסף, שהייתה לו "הזדמנות פז" בידיים ואיבד אותה - לדעתו, לכן הסק מיד ואמר: "לפרעה נער עברי עבד... - שוטה הוא..."

באה התורה לומר לנו:
תדע לך! לא פעם, מה שאתה עושה על פי ה' זה נראה טיפשות אצל אחרים. 

למה שהם קוראים טיפש אני קורא יוסף הצדיק... שאין תורה ככה זה נראה!...

משל למה הדבר דומה: 

אחד בא לרב ואמר לו: "הרב, אני איש חסד גדול!" 

התפלא הרב ושאל: "ובמה החסדים שלך באים לידי ביטוי?" 

השיב האיש: "אני רופא ואני עושה המתת חסד"... 

זה חסד? זה רצח!!!... 

אבל שאין תורה ככה זה נראה!... 


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏