מקץ- איך לעקור מחשבה רעה?

"סיפור קצר לפרשת מקץ". "וייקח מאתם את שמעון ויאסור אותו לעיניהם" סיפור נפלא המהווה דוגמא אישית מאת רבי ישראל מסלנטר זצ"ל המבאר את הנהגתו מפסוק מפרשת השבוע - מקץ... וזו הוראה לכל אחד מאיתנו...

"איך לעקור מחשבה רעה?"

"וייקח מאתם את שמעון ויאסור אותו לעיניהם"

מפרש רש"י: מה שאמר הכתוב: "ויאסור אותו לעיניהם" לא אסרו יוסף אלא לעיניהם, וכיון שיצאו, הוציאו והאכילו והשקהו.

מעשה באדם אחד שנכשל ופגע בכבודו של ר' ישראל מסלנט. הצטער אותו אדם ואזר אומץ והלך לבקש את מחילתו. 

קיבל ר' ישראל את האיש בשמחה ובמאור פנים, כאילו לא ארע דבר... ולא רק זה, אלא ביקש ר' ישראל לעזור לו...

שאל אותו האיש את ר' ישראל: "רבי, לא די שפגעתי בך, אתה מוחל לי בלב שלם ועוד מציע לי עזרתך?!"

הסביר לו ר' ישראל: 
הגמרא במסכת קידושין אומרת: "מעשה מוציא מידי מחשבה" כלומר, כשאדם רוצה לעקור מלבו מחשבה, עליו לעשות מעשה!

כך כשאדם רוצה לעקור מלבו מחשבה רעה שיש לו בלבו על חברו, עליו להיטיב לו ובכך יעקור מחשבתו זו עליו.

כך גם נהג יוסף עם אחיו: 
שמעון היה זה שרצה להרוג את יוסף  שאמר: "לכו ונהרגהו ונשליכהו באחד הבורות"... 
אבל, רצה יוסף לעקור מלבו את המחשבה הרעה על שמעון, ולכן, למרות שאסרו, מיד הוציאו והאכילהו והשקהו... 


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏