מקץ- פרעה לא לוקח סיכונים!

"פרשת מקץ משל ונמשל". פרעה חולם חלום אך מפחד הוא לספר אותו לחכמיו שמא יפתרו לו הם את חלומו וייודע לו כי הפתרון רע בעבורו... "משל ונמשל - מקץ" המבארים שלכן, שולח פרעה לקרוא ליוסף שיפתור לו כפי שפתר לשר המשקים...

"פרעה לא לוקח סיכונים!"

"ויאמר פרעה אל יוסף חלום חלמתי ופתר אין אותו ואני שמעתי עליך לאמר תשמע חלום לפתור אותו"

המגיד מדובנא מסביר פסוק זה בעזרת משל:

עשיר אחד, בעל בית חרושת, גר בעיר אחת, בה היו קונים ממנו כל סוחרי הסביבה. 

כל יום לאחר התפילה היה לומד תורה כשעתיים, סועד ליבו ומתפנה לעסקיו.

פעם אחת הגיע סוחר גדול לביתו, אך אשתו אמרה שהוא בבית הכנסת לומד ויחזור בעוד כשעתיים. 
כששב העשיר לביתו, סיפרה לו אשתו את מה שקרה. 

הצטער העשיר בלבו והורה לה כי בפעם הבאה כשיגיע, שתשלח לקרוא לו בדחיפות מבית הכנסת כי בטח רוצה הוא לקנות סחורה רבה.

כעבור כמה ימים הגיע האיש ההוא שנית, מיד שלחה אשת העשיר לקרוא לו מבית הכנסת בדחיפות.
הגיע העשיר מתנשף כולו, ושאל את האיש לרצונו? 

ביקש האיש עזרה כספית. 

כעס העשיר על אשתו ואמר לה: "בשביל זה קראת לי מבית הכנסת?!" 

ענתה אשתו: אתה הורית לי כן... 

נכון, ענה לה העשיר, אמרתי לך לקרוא לי, אך מדוע לא ביררת קודם מהו רצונו?!


והנמשל: 

פרעה חולם חלום אך מפחד הוא לספר אותו לחכמיו שמא יפתרו לו הם את חלומו וייודע לו כי הפתרון רע בעבורו. 

לכן, שולח הוא לקרוא ליוסף, אך מקדים ואומר הוא: רק אם לבך יאמר לך כי הפתרון טוב, רק אז תפתור את החלום בעבורי...© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏