מקץ- למי הקב"ה מגלה צפונות?

משל לפרשת מקץ". יוסף מסביר לפרעה כי איננו פותר את החלומות אלא הקב"ה הוא זה שפותר אותם: "האלוקים יענה את שלום פרעה" - קובע פרעה: "אין נבון וחכם כמוך"! היתכן?! הרי לפני רגע אמר לך שאין הוא פתר אותם?! "משל ונמשל לפרשת מקץ" המשיבים על כך באופן נפלא...

למי הקב"ה מגלה צפונות?

"אחרי הודיע אלוקים אותך את כל זאת אין נבון וחכם כמוך"

מביא הרב רובנשטיין בספרו הסבר נפלא:

המגיד מדובנא מסביר פסוק זה בעזרת המשל הבא:

סוחר יהודי מכובד ועשיר, אשר חנותו הייתה הגדולה ביותר בעיר. 

הגיע בטענות לראשי הקהל, מדוע מטילים עליו מס גדול? נכון, חנותי גדולה והסחורה בה רבה, אך היא אינה שלי היא מונחת אצלי בהקפה רק אחרי שאמכור אותה, אשלם עליה.

דווקא זו ההוכחה למצבך הכלכלי הטוב, כי הרי אם עני היית, הכיצד היו נותנים לך הסחורה בהקפה?! 

אין זאת אלא משום שאתה עשיר, ולכן, עליך לשלם כסף רב.

וזהו גם פירושו של הפסוק:
לפני שפתר יוסף את החלומות לפרעה, הקדים ואמר לו: "אלוקים יענה את שלום פרעה" – החכמה אינה שלי, כי אם הכול מהקב"ה, הוא המנחה אותי לפתרון חלומותיך...

על כן הודיע לו פרעה: "אחרי הודיע אלוקים אותך את כל זאת" - אם אלוקים כה גדול המגלה לך את צפונות חלומותי, זו ההוכחה הטובה ביותר ש -"אין נבון וחכם כמוך"!© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏