מקץ- כשיגיע הרגע נגאל מיד!

"וורט לפרשת מקץ". בספר "וקראת לשבת עונג" מובאים דבריו של החפץ החיים זצ"ל בעת שרצה לחזק את תלמידיו ולהפיח בהם תקווה וצפייה לגאולה תוך שהוא מביא להם ראיה מפרשת השבוע כיצד יבואו הם אל ארץ גאולתנו מבלי להתמהמה כלל...

 כשיגיע הרגע נגאל מיד!

"ויריצוהו מן הבור"

בזקנותו של החפץ חיים פרצה ברוסיה המהפכה הקומוניסטית, אשר שמה לה למטרה, בין השאר, להשכיח מלב היהודים את יהדותם. 

בכל דרך ניסו הרשעים הללו לבצע את זממם בגזירות שונות ומשונות, ורק ברחמי שמים מרובים נשארו יהודים נאמנים באמונתם.


אמר החפץ חיים לתלמידיו: 
ראו נא, נאמר בפרשת מקץ: "וישלח פרעה ויקרא את יוסף ויריצוהו מן הבור" – במשך שתים עשרה שנה ישב יוסף בבית האסורים ואין איש שם לב אליו. 

אולם, כשמגיע הרגע שבו צריך להיגאל, מיד ויריצוהו מן הבור...

גם בזמננו אנו, שקועים אנחנו במצב של שאין רואים שום מוצא ממנו, הממשלה הקומוניסטית מנסה בכל כוחה להשכיח יהדותנו..

אך כשיגיע זמן גאולתנו, זמן ביאת משיח צדקנו, גם אותנו יריצו אל ארץ גאולתנו מבלי להתמהמה כלל...


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏