וישלח- "יש קונה עולמו בשעה אחת"

"סיפור קצר פרשת וישלח". המבאר מדוע פרטה התורה את אלופי עשיו? בניגוד לכלל ש"שם רשעים ירקב"?! סיפור על יקום בן אחותו של ר' יוסי המלמדנו מוסר השכל גדול מאד: "יש קונה עולמו בשעה אחת"... ואם כך, לעושי רצונו על אחת כמה וכמה...

"יש קונה עולמו בשעה אחת"

"ואלה אלופי עשיו..."

נשאלת שאלה: 

לשם מה פרטה התורה את אלופי עשיו? וכי איזו חשיבות יש לגבינו?!

תשובה:

אלא, שהייתה לו מצווה יחידה של כיבוד אב ואם, ובזכותו זכה להקים אלופים...


המדרש מביא מעשה: 

יקום בן אחותו של ר' יוסי רכב על סוס וראה שמוליכים את ר' יוסי לתלייה על שלמד תורה. 

אמר לו יקום: ראה את הסוס שהרכיבך אלוקיך, וראה את הסוס שהרכיבני אלוהי... 

אמר לו ר' יוסי: אם לעושי רצונו כך, לעוברי רצונו על אחת כמה וכמה... 

אמר לו יקום: כלום יש מישהו שמקיים רצונו יותר ממך?! 

אמר לו: אם לעושי רצונו מגיע רעה, לעוברי רצונו על אחת כמה וכמה...

נכנסו הדברים בליבו, חזר בתשובה והלך וקיים בעצמו ארבע מיתות בית דין...

ולפני שנתלה ר' יוסי ראה מיטתו של יקום פורחת ועולה לגן עדן. 
אמר: "יש קונה עולמו בשעה אחת"

לכן כתבה התורה את אלופי עשיו, ללמדנו מוסר. עשיו שקיים מצווה אחת זכה ויצאו ממנו אלופים...

ואם כך, לעושי רצונו על אחת כמה וכמה...© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏