וישב- ייעודו של שר המשקים

"מדרש לפרשת וישב". מדוע יוסף פותר את החלום ומוסיף לשר המשקים שהוא יחזור לתפקידו כמשפט הראשון? מה המשמעות של זה?! רעיון המסביר את ייעודו של שר המשקים ומדוע לנפל לו הזבוב לכוס פרעה...

ייעודו של שר המשקים

 

"כמשפט הראשון אשר היית משקהו"

 

מדרש רבה מבאר מה היה חטאם:

"רבנן אמרי: שר המשקים – זבוב נמצא בתוך פיילי פוטירין שלו, שר האופים – צרור (אבן) נמצא בתוך גלוסקין (מאפה) שלו.

הדא הוא דכתיב: חטאו משקה מלך מצרים והאופה לאדוניהם – בתשמיש אדוניהם.

רבי אביתר אמר: בקשו להזדווג לבתו של מלך."

 

הספורנו מבאר:

"כמשפט הראשון" -  קודם שעלית להיות שר.

"אשר היית משקהו" - אתה בעצמך וזה יעשה עתה להראות ולהודיע שהוא מקבל אותך בסבר פנים יפות.

 

נשאלת השאלה:

מדוע יוסף פותר את החלום ומוסיף לשר המשקים שהוא יחזור לתפקידו כמשפט הראשון? מה המשמעות של זה?!

 

והתירוץ נפלא:

אומר לו יוסף לשר המשקים - תדע, זה שנכנס לך זבוב זה בשביל שתגיע לכאן ותוציא אותי מכאן, לכן תראה: "אם זכרתני והזכרתני לפני פרעה" אזי זו תהיה הפעם הראשונה והאחרונה שיקרה לך דבר כזה...

 

אך אם לא תעשה את מה שאני אומר לך (להזכירני לפני פרעה) תדע שכמשפט הראשון אשר היית משקהו שוב ייפול לך זבוב ושוב תגיע לכאן...

 

ובאמת מדרש רבא ממשיך ואומר:

"ולא זכר שר המשקים..."  - כל היום היה מתנה תנאים, ומלאך בא והופכן וקושר קשרים, ומלאך בא ומתירן.

אמר לו הקב"ה: אתה שוכחו ואני לא אשכחהו, הדא הוא דכתיב: "ולא זכר שר המשקים".© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏