וישב- חכמת יוסף בפתרון החלומות

"משל ונמשל לפרשת וישב" שמביא המגיד מדובנא להסבר השאלה: והרי חלומם של שר המשקים ושר האופים מאוד דומים, מדוע אם כן, פתר יוסף כי שר המשקים ישוב לתפקידו ואילו את שר האופים יתלו?!...

חכמת יוסף בפתרון החלומות 

"בעוד שלשת ימים ישא פרעה את ראשך מעליך"


המגיד מדובנא שואל: 
והרי חלומם של שר המשקים ושר האופים מאוד דומים, מדוע אם כן, פתר יוסף כי שר המשקים ישוב לתפקידו ואילו את שר האופים יתלו?


את ההסבר לכך הביא על ידי משל למה הדבר דומה:

לצייר אחד שצייר ציור נפלא! בציור נראה אדם הנושא על ראשו סל ובו ככר לחם. עמדו שני אנשים והביטו בציור. 

בעודם מביטים באה ציפור והחלה לנקר במקורה את ככר הלחם שבציור...

ראה! - אמר האחד - כמה גדול הוא צייר זה עד כדי כך שהציפור טועה וחושבת כי הלחם אמיתי...

לא – אמר חברו - אין הוא צייר גדול כלל!!!. אמנם, הלחם נראה אמיתי, אולם מדוע הציפור אינה מפחדת מן האדם אשר הסל על ראשו....


וזהו גם הנמשל:

כשסיפר שר האופים ליוסף את חלומו אמר: "והעוף אכל אותם מן הסל מעל ראשי". 

הבין יוסף שהציפור אינה מפחדת ממנו, סימן שנגזרה עליו מיתה וסופו שייתלה!...

(וקראת לשבת עונג)© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏