וישב- בן כמה נחשב הילד לנער?

"וורט קצר לפרשת וישב". מדוע המדרש מתפלא שיוסף בן 17 קרוי "נער", והרי אצל יצחק בן 37 היה קרוי "נער" שאמר אברהם: "ואני והנער נלכה עד כה.."?! וביאורו הנפלא...

בן כמה נחשב הילד לנער?

 

"אלה תולדות יעקב יוסף בן שבע עשרה שנה.. והוא נער"

 

"אלה תולדות יעקב יוסף" – אמר הצדיק ר' מנחם מנדל מרמינוב:

כל אחד ואחד מישראל קרוי "יעקב", ומי הם תולדותיו? – "יוסף".

על כל אחד ואחד להוסיף ביראת שמים ובעבודת השם יתברך בכל כוחו...

 

שואל המדרש:

"יוסף בן שבע עשרה" ואתה אומר "והוא נער?"!

 

והוא משיב:

אלא, "שהיה עושה מעשה נערות".

 

הקשה ה"שפת אמת" מגור:

מדוע המדרש מתפלא שיוסף בן 17 קרוי "נער", והרי אצל יצחק בן 37 היה קרוי "נער" שאמר אברהם: "ואני והנער נלכה עד כה..."?!

 

והוא מתרץ:

אלא, שעבור האב (אברהם) בנו אהובו תמיד יחשב עבורו "נער".

 

אך כאן שהתורה כותבת "והוא נער", יש לשאול, "יוסף בן שבע עשרה שנה ואתה אומר והוא נער?!" ועל כך משיב המדרש: אלא, "שהיה עושה מעשה נערות"...© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏