וישב- "וחטאתי נגדי תמיד"

"פרשת וישב וורט". יעקב עשה את הכותונת אחרי ששמע מיוסף לשון הרע, מדוע הבעיר את קנאתם?!... וכי לא ידע שיהיה מלחמת אחים?! בנוסף למה ברא ה' שתי אוזניים ופה אחד?!...

וחטאתי נגדי תמיד

 

"ויבא יוסף את דיבתם רעה אל אביהם"

 

כל מכירת יוסף ושיעבוד מצרים התחיל מלשון הרע :"ויבא יוסף את דיבתם רעה אל אביהם"

 

הגמרא (במסכת שבת דף י): מביאה:

ואמר רבא בר חסיא אמר רב בר גוריא אמר רב לעולם אל ישנה אדם בנו בין הבנים שבשביל משקל ב' סלעים מילת שנתן יעקב ליוסף יותר משאר בניו נתקנאו בו אחיו ונתגלגל הדבר וירדו למצרים...

 

ערוגות הבושם (בדרשה לשובבי"ם) שואל שתי שאלות:

 

מדוע עשה לו יעקב כתונת פסים וכי לא ידע שיהיה מלחמת אחים?! הרי מפורש בתורה: "ויבא יוסף את דיבתם רעה אל אביהם... וישראל אהב את יוסף מכל בניו כי בן זקונים הוא לו ועשה לו כתונת פסים" רואים מסדר השתלשלות האירועים שיעקב עשה את הכותונת אחרי ששמע מיוסף לשון הרע, מדוע הבעיר את קנאתם?!

 

חז"ל קבעו שהמשקל היה שני סלעים, אך המהרש"א מבאר שמשני סלעים לא יכולים לייצר בגד, שכן זהו משקל זעום?!


והוא מתרץ:

אלא יעקב שם לו בקצה השרוולים חתיכות ממשי. חז"ל מבארים על הפסוק (ישעיהו מ"א, י"ד): "אל תראי תולעת יעקב" למה עם ישראל נמשל לתולעת (משי)? אומרת הגמרא מה תולעת כוחה בפיה אף ישראל כוחם בפיהם (תפילה, לשון הרע, ניבולי פה) היא יכולה למוטט ארזים בפיה הקטן ומאידך מאותו פה קטן לתפור בגד ממשי למלכים...

 

רצה יעקב אבינו ללמד את יוסף כלל: הפה שלך יכול למוטט משפחה שלימה או ביכולתך ע"י פיך "לתפור בגד לקדוש ברוך הוא", ולכן שם לו את זה על השרוולים בחינת: "וחטאתי נגדי תמיד" שיזכור מה יכול לקרות...

 

ולמה שני סלעים מילת? להורות מה שאומרת הגמרא: "מילה בסלע - שתיקה בתרי". על כל מילה שאתה מוציא כנגדה על שתיים אחרות תשתוק...

 

זהו שאמר שלמה: "כחוט השני שפתותיך" – מתי פיך אורג חוטי משי לה'? כאשר "ומדברך נאוה" כאשר דיבורך הם תשבחות לה'...

 

ואמרו בדרך צחות:

למה ברא ה' שתי אוזניים ופה אחד? שעל כל מילה שאתה מוציא מהפה, תקשיב באוזניך לשתי מילים אחרות תחילה...© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏